Prevent

Systematiskt arbetsmiljöarbete steg för steg

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 16:36 CEST

Prevents nya material Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg ger en konkret vägledning i metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den illustrerar på ett lättfattligt sätt hur man kan trygga säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt utveckla verksamheten.

Boken är i första hand avsedd att användas i utbildningar för personer som i sitt arbete ansvarar för eller på annat sätt handhar arbetsmiljöfrågor så som exempelvis chefer, skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommittéer. Frågor att diskutera eller fundera vidare på samt instrument för att bedöma den egna arbetsplatsen har lagts in och kan användas olika beroende på utbildningsform.

Den kan också med fördel användas som handbok direkt i verksamheten utanför själva utbildningssituationen. I samband med arbetsplatsträffar och liknande kan den fungera som informations- och diskussionsunderlag för samtliga anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg utgavs tidigare av Statliga Sektorns arbetsmiljönämnd, SAN, och utvecklingsrådet för den statliga sektorn. År 2006 fick Prevent av Utvecklingsrådet rätten att omarbeta skriften.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, steg för steg (art 817) kostar 290 kronor exklusive moms och kan beställas från Prevents orderavdelning på tfn 08-402 02 20, fax 08-402 02 40 eller via www.prevent.se/bokhandel.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Zetterblom, informatör, tfn: 08-402 02 52 eller
Krister Skoglund, projektledare, tfn: 08-402 02 06.