Alna Sverige AB

Systembolaget AB är Årets Alna-företag 2004!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 00:00 CEST

Kriterierna för att få utmärkelsen är högt ställda. Företaget skall arbeta med alkohol- och drogfrågor på tre nivåer, såväl förebyggande som tidiga insatser och rehabilitering. Juryn består av ledamöter från LO, TCO, arbetsgivare och Alnas ledning.

Utmärkelsen Årets Alna-företag 2004 tilldelas Systembolaget AB

Juryns motivering:
”Vi anser att Systmbolaget har integrerat sitt arbete med alkohol- och drogfrågor väl i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man arbetar på en förebyggande nivå genom kartläggning och i nästa steg implementering av policyn, genom att utbilda alla och att ge en kontinuerlig introduktion till nyanställda. Utbildning till chefer som i sin tur får i uppdrag att utbilda sin personal är ett genialiskt drag för att skapa engagemang. Utbildningarna har tagits emot mycket positivt och har också lett till att mycket tidigare insatser görs för anställda med problem.

Systembolaget genomförde hösten 2001 en kartläggning av sina anställdas alkoholvanor. Resultatet visade att medarbetare på Systembolaget jämfört med befolkningen i övrigt oftare dricker alkohol, framför allt mer vin och att de är högkonsumenter i högre utsträckning. Enkätsvaren visade också att konsumtionen ökade efter anställning i Systembolaget.

Systembolaget har funnit att de är en riskarbetsplats och tagit sitt ansvar för det. Företaget tar även sitt ekonomiska arbetsgivaransvar vid rehabilitering när någon anställd får alkoholproblem. Nästa steg i arbetet är att omarbeta drogpolicyn, och en ny kartläggning och uppföljning av de anställdas alkoholvanor planeras igen, vilket tyder på att det finns ett långsiktigt tänkande.”

– Det här är verkligen ett kvitto på att vi har lyckats med vår satsning, säger Anette Backteman och Hans Åkerblom, som tillsamman med Birgitta Elffors är de som jobbat med det här på Systembolaget. Vi har visserligen fått mycket positiv återkoppling efter utbildningarna både från chefer och anställda, men det här priset känns extra roligt.

– Det är ju kontroversiellt i sig att vi säljer alkohol, så desto viktigare för oss att lyfta alkoholfrågan och arbeta förebyggande. Det ska bli spännande att följa upp enkäten och se vad vårt förebyggande arbete givit för långsiktiga resultat, säger Anette Backteman.

Prisutdelningen äger rum på vår årliga konferensen Alna Forum, i SIF-huset, Olof Palmesgata 17, den 19 oktober, kl 09.00-16.00. Utmärkelsen delas ut ca kl 11.45. Journalister är välkomna att delta. Temat på Alna Forum 2004 är ”Rehabilitering och samverkan”. Se även alna.se.

Övriga upplysningar lämnas av:
Lotta Almgren, kanslichef, Alna Stockholm, 08-564 407 70, 03-382 20 56, e-post lotta.almgren@alna.se och Anette Backteman, personalkonsulent Systembolaget, 08-503 307 47, e-post anette.backteman@systembolaget.se eller Hans Åkerblom, företagsläkare Systembolaget, 08-503 307 46, 070-694 81 45, e-post hans.akerblom@systembolaget.se.

Fakta om Alna: Alna bildades 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län. Idag finns det nio regionala Alna i Sverige. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter har sedan starten varit en av grundstenarna för Alnas verksamhet. Alla arbetsplatser kan bli medlemmar. Som medlem får arbetsplatsen råd och stöd i alla frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet.