Systembolaget AB

Systembolaget effektivare - handelsmarginalerna sänks

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:54 CEST

Systembolaget utvecklas. Kunderna blir nöjdare och ålderskontrollen har nått rekordnivåer. Samtidigt har effektiviteten ökat betydligt. Det gäller såväl i butikerna som på huvudkontoret. Detta har medfört att bolagets avkastning är högre än vad statens ägardirektiv anger. Därför har Systembolagets styrelse beslutat att effektiviseringen ska komma kunderna till del.

Styrelsens beslut innebär att Systembolagets prissättningsmodell ändras från och med den 1 augusti 2006. Ändringen innefattar att den s.k. rörliga delen av påslaget sjunker från 23 % till 19 % av Systembolagets inköpspris (exklusive alkoholskatt). Vidare görs en korrigering av prissättningsmodellen vilket får till följd att priset på småflaskor sänks något mer och på pappförpackningar något mindre. Totalt sett minskas Systembolagets samlade handelsmarginal med 11 procent. En mer detaljerad beskrivning av förändringarna finns i bifogad bilaga.

Eftersom den dominerande delen av alkoholpriserna för kunderna utgörs av skatt och leverantörernas försäljningspris innebär förändringarna bara mindre sänkningar av priserna i systembutikerna. Snittpriserna för alla artiklar sjunker med 1,6 procent. För en flaska vin som idag kostar 60 kronor blir det en prissänkning med en krona. En flaska brännvin som idag kostar 199 kronor sjunker i pris med en krona. Och en burk öl (50cl) som idag kostar 9,80 kronor blir 10 öre billigare. I bilagan finns exempel på hur prisförändringarna slår för några olika artiklar.

- Att vi nu kan sänka handelsmarginalerna är ett kvitto på att Systembolaget fungerar bra. Kunderna har blivit nöjdare och vi har blivit bättre på ålderskontroll. Samtidigt har stora insatser gjorts inom Systembolaget för att göra företaget effektivare. Det känns bra att bekräfta dessa insatser på detta vis. Att prissänkningen blir liten har naturliga skäl. Men det är positivt att priset på små flaskor sänks något mer, säger Systembolagets vd Anitra Steen,

För ytterligare information kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 08-503 310 25, 070-528 41 05, bjorn.rydberg@systembolaget.se