Lifecap AB

Alkoholbranschen sätter sprätt på 650 miljoner i reklampengar, konsekvenserna av produkterna som säljs kostar samhället flerfaldigt mer.

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 20:52 CEST

Alkoholbranschen satsar 650 miljoner i reklampengar, enligt SvD den 6 juli Alkoholproblem är en långsam process. De flesta som vi möter i våra åtgärdsprogram hade en tidig debut och de når sin botten 15-20 år senare. Alkoholberoendet smyger sig sakta på, dag för dag. Att vara uppmärksam på denna lömska sjukdom kräver mer än reklamen - alkohol är beroendeframkallande. Att bara lägga ut en varningstext för att rent juridiskt gå fri är löjligt. Alkohol som är så socialt accepterat, skapar massor av olyckliga öden. Det börjar i glädje men slutar i sorg, det är bara en tidsfråga.

Att hjälpa en människa ur sitt beroende tar tid, man får räkna med ett program som sträcker sig över ett år. Det är stora kostnader förknippade med att genomföra ett program för att komma tillrätta med missbruk/beroende. Olyckliga människor vet inte var de ska vända sig för att få ekonomiskt stöd. Kommunerna har tuffa budgetar och drar ned på missbruksvården. Socialsekreterare tvingas rangordna individer, pengarna räcker inte till att hjälpa alla behövande. Ett sätt är att hjälpa de unga i första hand. Försäkringskassan har inga medel. Arbetsgivaren är rehabiliteringsansvarig, inte heller här avsätts pengar i den omfattning som behövs. Motivet är - de har supit på sin fritid, då får de lösa problemet själva, det är ingen arbetsgivarfråga. De arbetsgivare som idag hjälper till och tar pengar ur företaget för att rehabilitera gör en vinst på lång sikt. Vi har sett detta i våra uppdrag och uppföljning. Vi kan redovisa ett flertal fall där den som fått hjälp med rehabilitering av sitt företag blir en väldig tillgång i nyktert tillstånd.

Om nu alkoholbranschen lägger 650 miljoner på reklam för att sälja spriten, kanske det vore på sin plats att lägga ett par miljoner på att sponsra behandlingar för de problem som blir konsekvensen av för hög konsumtion. En sådan satsning skulle förmodligen ge en Good Will för marknadsledande i alkohlbranschen. På en miljon kronor skulle 10 personer erhålla ett helt års komplett program. Med en miljon kronor skulle 100 personer få hjälp i förstadierna av denna sjukdom inom öppenvården i kommunerna. Med en miljon kronor så skulle 10 familjer, cirka 30 personer få ett mycket bättre liv eftersom beroendet drabbar alla i missbrukarens omgivning. Med en miljon kronor skulle 10 personer bli produktiva i samhället och inte öka den redan ansträngda belastning på myndigheter och instituoner som redan är hårt ansträngd. Med en miljon kronor skulle vi kunna genomföra ett riktigt bra program för ungdomar i syfte att hjälpa dem att undvika att denna sjukdomen alkoholism slår till om 20 år.

Vad kunde vi då inte kunna åstadkomma om 10% av reklambudgeten dvs. 65 miljoner togs i anspråk för rehabilitering istället för till reklam. Nej det kanske är dags att tänka till och ta vår utmaning, hjälp behövs. Några av oss som arbetar med den här problematiken har varit några av alkoholbranschens absolut mest lönsamma kunder. Vi som kan processen och har egen erfarenhet ser var vi är på väg. Vi har resurser men saknar finansiering. Är det meningen att vi ska ta av egna medel för att hjälpa behövande till ett bättre liv. "Ja, men det finns varning på produkten". Vem och vilken hjärna tänker på det när det är 30 grader varmt och öl nummer 8 i ordningen slinker ner i glada vänner sällskap? Jo 20 år senare med facit i handen och livet i kaos, då tänker man på den fina reklamen och kan med erfarenhet skriva under på det som ni skrev. Tyvärr alltför sent och alltför dyrt för många.

Utmana oss, finansiera program för några behövande per år, erhåll er goodwill och vi ska göra jobbet. Ni kommer inte att bli besvikna, det är ett löfte. Vill ni veta om det fungerar? Ta då utmaningen. Vi har alla resurser som behövs, kunder finns det, behovet är enormt, forskning, statistik och erfarenhet visar tydligt detta. Det saknas pengar, så kom igen nu var först med att visa att det går att ta men ena handen och ge med den andra. Att hjälpa är ingen dubbelmoral, att stjälpa är omoral.

Vi på Life CaP Centret har flerårig erfarenhet av att arbeta med missbruksproblematik. Vi erbjuder ett åtgärdsprogram som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000, och som sedan 2005 har uppvisat ca 80% tillfrisknade. Ring programansvarige Jörhan Pienitzka 08-545959 43, om du vill veta mer. Vi matchar klientens behov mot rätt kompetens. Vi utbildar terapeuter och erbjuder även t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Elin Thimon

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40

www.lifecap.se