Systembolaget AB

Systembolagets årsstämma:- Ökat stöd för monopolet

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:26 CET

Kunderna har blivit nöjdare, allt fler vill behålla monopolet och Systembolagets andel av den totala alkoholförsäljningen ökar. Det framgår av den årsberättelse som Systembolaget presenterade vid sin årsstämma på torsdagen.

Nöjdare kunder vill behålla monopolet
Sedan 2001 genomför Systembolaget årliga kundundersökningar där man frågar kunder vad de tycker om Systembolaget. 2005 omfattade undersökningen drygt 41.000 svarande. Sedan 2001 har detta index ökat från 71 till 73. En jämförelse visar att systemkunderna ger högre betyg till systembutikerna än till ICA och Coop och andra livsmedelsbutiker. I kundundersökningen mäter man olika parametrar för att få en bild av vad kunderna tycker om Systembolaget. Mest nöjda är kunderna med personalen, medan den parameter som gäller samhällsansvar har ökat mest. Undersökningen har genomförts av CFI Group.

SIFO mäter på uppdrag av Systembolaget svenska folkets inställning till alkoholmonopolet. Under 2005 svarade i genomsnitt 55 procent ja på frågan om Systembolaget ska behålla monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit. Detta är en ökning med 6 procentenheter sedan 2001.

Ökad säkerhet i ålderskontrollen
Genom ett externt företag testar Systembolaget varje år säkerheten i sin ålderskontroll genom att ungdomar mellan 20-25 år gör provköp i butikerna. Även här pekar siffrorna i rätt riktning. 2005 frågade personalen om legitimation i 89 procent av fallen, 2001 var siffran 80 procent.

Andelen av försäljningen ökar
Försäljningen ökade under 2005 med 2,4 procent. Ökningen gäller främst vin och starköl. Spritförsäljningen gick fortsatt nedåt. Enligt forskningsenheten SoRad vid Stockholms Universitet ökade Systembolagets andel av den totala alkoholförsäljningen ökat något. Samtidigt har den totala alkoholkonsumtionen sjunkit i Sverige under 2005.

Systembolagets resultat 2005 uppgick till 513 miljoner kronor jämfört med 240 miljoner kronor 2004. Det förbättrade resultatet beror främst på att försäljningen ökat något och på att verksamheten blivit effektivare, såväl i butikerna som på huvudkontoret.

- Allt pekar mycket tydligt på att stödet för monopolets stärks. Nu går vi vidare för att göra vårt företag ännu bättre, och få ett ännu starkare stöd hos svenska folket, säger Systembolagets VD Anitra Steen

Vid stämman utsågs följande nya styrelseledamöter: Riksdagsledamoten Ingrid Burman, statsekreterare Annika Nilsson och riksdagsledamot Marita Aronson.

Olof Johansson omvaldes som styrelseordförande och Anna Hedborg omvaldes som vice ordförande.

Bakgrundsmaterial finns på http://sbwebpi1/NR/rdonlyres/753291D8-09C1-4A2B-A6DA-3DD0EA9229EB/0/bakgrundsmaterial_06.pdf

För ytterligare information kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 08-503 310 25, 070-528 41 05, bjorn.rydberg@systembolaget.se