Systembolaget AB

Systembolagets årsstämma - Systembolaget står starkare än någonsin

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 15:32 CEST

Allt fler vill behålla monopolet, kunderna har blivit ännu nöjdare. Systembolagets försäljning ökar samtidigt som svenskarnas konsumtion minskar. Det framgick vid Systembolagets årsstämma idag. Vid stämman omvaldes Cecilia Schelin Seidegård till ordförande i Systembolagets styrelse. Gert Karnberger (vice ordförande) samt Kerstin Wigzell invaldes i styrelsen.

MONOPOLET STÅR STADIGT
Sedan 2001 mäter SIFO på uppdrag av Systembolaget svenska folkets inställning till alkoholmonopolet. Under 2008 svarade i genomsnitt 64 procent ja på frågan om Systembolaget ska behålla monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit. Det är en ökning med 15 procentenheter sedan mätningarna började. Andelen som inte vill ha kvar monopolet var 30 procent.

- Svenska folket uppskattar och förstår mer och mer vårt uppdrag att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med god service säger, Systembolagets vd Anitra Steen.

Systembolaget genomför årligen undersökningar där kunderna tillfrågas om vad de tycker om Systembolagets samhällsansvar och service. 2008 var det 44 365 kunder som svarade och nöjdheten ökade under 2008 med 2 enheter till 77. Sedan 2001 har det så kallade nöjd kund-index ökat med sex enheter från 71 till 77.

ÖKAD FÖRSÄLJNINGSANDEL
Systembolagets försäljning under 2008 ökade med 2,7 procent mätt i ren alkohol jämfört med 2007. Detta samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen minskade enligt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms Universitet. Systembolagets andel av försäljningen (inklusive folköl och restaurang) var 2008 57 procent jämfört med 54 procent 2007. Antalet kunder ökade under 2008 med drygt 3 procent till drygt 108 miljoner.

- Ökningen under 2008 beror till stor del på att fler och fler svenskar väljer att göra sina inköp på Systembolaget istället för genom andra inköpskanaler, säger vd Anitra Steen.

RESULTAT
Systembolagets resultat för 2008 uppgick till 833 miljoner kronor före skatt jämfört med 366 miljoner kronor 2007. Det högre resultatet beror främst på resultatet av försäljningen av Systembolaget Fastigheter AB.

ÅRSREDOVISNING BLIR ANSVARSREDOVISNING
Från och med i år redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. GRI är ett globalt nätverk som utger ett ramverk med riktlinjer för hållbarhets-redovisningar. Riktlinjerna har utvecklats under ett tiotal år och används av mer än tusen företag över hela världen.

Rapporten omfattar både vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning som beskriver hur verksamheten har utvecklats under 2008 och hur vi arbetar aktivt med våra ansvarsfrågor; det alkoholpolitiska uppdraget, engagemang i alkoholfrågan samt socialt, etiskt och miljömässigt ansvar.

VID STÄMMAN UTSÅGS FÖLJANDE STYRELSE:

  • Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (omval)
  • Gert Karnberger, vice ordförande (nyval)
  • Sven Andreasson, avdelningschef, Statens Folkhälsoinstitut (omval)
  • Johan Gernandt, advokat (omval)
  • Carl B Hamilton, riksdagsman (omval)
  • Lena Furmark Löfgren, vd Caritea AB (omval)
  • Annika Nilsson, förbundsekreterare ABF (omval)
  • Kerstin Wigzell, generaldirektör (nyval)

Systembolagets ansvarsredovisning 2008 finns på www.systembolaget.se
Tryckta exemplar kan beställas via kundtjanst@systembolaget.se eller tfn 020-85 85 00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Press- och informationschef Lennart Agén, tfn 070- 245 00 47 eller press@systembolaget.se