Systembolaget AB

Systembutikerna frågar om leg i 9 av 10 fall - Kampanj mot langning fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:16 CET

Årets tester av hur ålderskontrollerna fungerar i systembutikerna visar att vid 90 procent av alla kontrollköp bad personalen om legitimation av personer som var under 25 år. Testerna har genomförts vid tre tillfällen hittills i år. Det är ett något bättre resultat än förra året, då motsvarande siffra var 89 procent.

Systembolaget genomför löpande tester av hur ålderskontrollen fungerar i butikerna genom att anlita ett externt företag som genomför kontrollköp i butikerna. I kontrollerna, som genomförs fyra gånger per år, testar ett antal personer som är mellan 20-23 år om personalen begär legitimation av dem. Personalen i systembutikerna ska enligt företagets regler alltid begära legitimation av personer som ser ut att vara under 25 år. Kontrollanterna ska genomföra ett vanligt köp av vin, cider eller öl och butiken vet aldrig om kontrollen i förväg. Totalt genomförs cirka 5 000 kontrollköp per år. Under 2007 kommer dessutom antalet kontrollköp att öka.

- En av våra viktigaste uppgifter är att inte sälja alkohol till ungdomar under 20 år. Det är glädjande att se att personalen uppfyller denna uppgift och att siffran vid tre genomförda tester i våra butiker i år ligger på 90 procent. Vår strävan är givetvis att uppnå 100 procent i varje butik och vi arbetar med att bli ännu mer effektiva, säger Mikael Wallteg, försäljningsdirektör och vice VD för Systembolaget.

Kampanj mot langning och för ålderskontroll fortsätter fram till jul Inför Halloween kunde man höra Systembolagets reklam mot langning i radion samt på Internet. 15-17 november fortsätter kampanjen i form av annonsering i dags- och kvällspress. Budskapet i annonsen mot langning är varför det är så viktigt att kunna stå emot när tonåringar vill få hjälp med att få tag i alkohol. Annonsen hänvisar till www.systembolaget.se, där man kan träna sig att stå emot genom att titta på filmer med övertalningsförsök från tonåringar.

Under perioden 21-24 november kommer en annons för ålderskontrollen i dags- och kvällspress. Annonsen berättar om värdet med ålderskontroll och om att Systembolaget nu satsar ännu mer på ålderskontroll genom att ytterligare höja kvaliteten i testerna. Personer med "rätt" kvalifikationer - de som fyllt 20 år och ser unga ut - kan anmäla sitt intresse via annonserna för att jobba som kontrollanter. Kontrollerna sköts av ett oberoende undersökningsföretag. Inkomna intresseanmälningar kommer endast att samlas in av Systembolaget och sedan slussas vidare.

Inför lucia och jul återtas kampanjen mot langning i radio och på Internet.

För mer information, kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 070-528 41 05, bjorn.rydberg@systembolaget.se

Fakta om ålderskontroll - en mycket viktig uppgift Åldersgränsen för inköp av sprit, vin och starköl är enligt svensk lag 20 år. En av anledningarna till att åldersgränsen är högre än myndighetsåldern är att hindra ungdomars möjligheter att komma över alkohol. Det är allmänt känt att ungdomar ofta umgås med kamrater som är något eller några år äldre och då övertalar dem att köpa ut alkohol. Och ju tidigare man börjar dricka alkohol, desto större är risken att bli missbrukare senare i livet. Forskningen visar att för varje år som alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende.

Vad säger alkohollagen?
- Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år.
- Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
- Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon (Det vill säga när det är tal om langning).
- Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått 20 års ålder.