Stockholms universitets Studentkår

Systemet för SL:s studentrabatt är illa genomtänkt och fungerar inte i praktiken

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 13:07 CEST

Stockholms universitets studentkår (SUS)
Pressmeddelande
2007-08-08Efter många års kämpande från studentkårernas sida så fick studenterna äntligen rabatt på SL-kortet. Tyvärr visade sig administrationen av rabatten vara en illa genomtänkt sommarprodukt. Att efter så lång tid av förhandlande och informerande från studenternas sida komma med en halvfärdig lösning måste anses vara ett stort misslyckande. Efter rapporter i tidningarna så backar nu SL och kommer att medge studenter från alla utbildningar som får CSN-kort att ta del av rabatten, men alla problem är långt ifrån lösta.

– Alla studenter vet att valideringen av studierna dröjer flera veckor efter studiestarten. Att göra rabatten beroende av något som oftast löser sig efter det att rabatten skulle ha hjälpt verkar illa genomtänkt. Vi förstår inte varför man inte löst detta i ett tätare samarbete med studentkårerna, då hade misstag som dessa kunnat undvikas, säger Edith Ringmar, ordförande för Stockholms universitets studentkår.

Den stämpel som kommer att ge studenter med CSN-kort rätt att köpa rabatten kräver ett utdrag från studentdatabasen LADOK. Det är ett välkänt problem bland studenter att detta utdrag alltid dröjer, och för ett flertal studenter sannolikt så länge att tiden då rabatten ges kommer att vara över och meningslös när de väl får chansen att köpa ett kort. Man måste undra varför SL och Stockholms Landsting inte genomfört denna rabatt i samarbete med den enorma kunskap som finns i sådana frågor från studentkårens sida. Vår arbetsbörda kommer att öka hundrafalt när vi ska förklara för alla studenter som vill ha rabatt varför det inte kommer att vara möjligt när de är här för att skriva in sig. Vi uppmanar alla studenter som får problem att höra av sig till oss så att vi kan få en bild av hur stort problemet är och hjälpa dem att föra fram krav på ett bättre system.För mer information, kontakta:

Edith Ringmar, ordförande, 0707–67 46 21

Petter Nilsson, politisk sekreterare, 0762–01 81 61
Stockholms universitets studentkår (SUS) är en intresseorganisation med syfte att företräda sina 30 000 medlemmar som studerar vid Stockholms universitet. SUS viktigaste uppgift är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men studentkåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet samt tillhandahåller ekonomisk och rådgivande service för sina medlemmar. SUS har ett partivalssystem där politiska partier blandas med fakultetsanknutna partier och sakfrågepartier. Läs mer om SUS på www.sus.su.se.