Moderaterna

Systemfelet inom Sveriges Radio är oacceptabelt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:33 CEST

- Radions fd utrikeskorrespondent Cecilia Uddéns åsikt att det bara är i Sverige som public service-radions regler om opartiskhet gäller tyder på att det finns ett systemfel inom Sveriges Radio i synen på den egna rollen när man rapporterar från andra länder. Sveriges Radios uppgift är inte att slå vakt om förmodat ”svenska” förhållningssätt till politiken och debatten i vår omvärld. Det bidrar vare sig till förståelse för skeenden i vår omvärld eller för andras politiska eller religiösa uppfattningar.

På fredagens sammanträde med förvaltningstiftelsen för Sveriges Radios, Sveriges TV och utbildningsradion kommer Gunnar Hökmark att ta upp företagledningarnas ansvar i denna fråga.

- Sveriges Radios rapportering har under många år underskattat övergreppen i socialistiska diktaturer och samtidigt varit ytterligt kritisk till demokratiskt valda regeringar och politiker som inte accepterar socialdemokratiska utgångspunkter. Uddéns rapportering under lång tid från främst Mellanöstern och USA har naturligtvis präglats av hennes syn på partiskhet utan att ledningen förefaller ha förstått sitt ansvar.

- Sveriges Radio måste som företag leva upp till sitt krav på opartiskhet och publikens krav på en seriös nyhetsrapportering, inte bara genom att personalen förstår de krav som ställs på ett public service-företag utan också genom utbildning och en personalutveckling som ger de anställda möjlighet att rapportera från den övriga världen utan att relatera nyheter och skeenden till svenska politiska förutsättningar och till en förmodat ”riktig” svensk uppfattning.