Sprinkle Media

Systemhus återupptar projektutvecklingen #allaskabo

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 16:31 CET

Bostadsbranschen behöver tänka nytt, bli mer innovativ och släppa in fler bostadsutvecklare på marknaden för att lösa bostadsbristen. Systemhus återupptar projektutvecklingen #allaskabo och förbereder notering på Londonbörsen samt deltar på den ledande fastighetsmässan MIPIM i Cannes, Frankrike.

I 243 av Sveriges 290 kommuner råder bostadsbrist vilket förutom problemen att hitta en egen bostad blir en bromskloss för tillväxten och samhällsutvecklingen. Systemhus återupptar nu projektutvecklingen runt om i landet samt utvecklar bolagets profilprogram inför listningen på Londonbörsen. Systemhus kommer även att närvara på världens ledande fastighetsmässa i Cannes i Frankrike i veckan.

Parallellt med detta hanterar Systemhus den negativa publicitet i media företaget har utsatts för, framförallt i de fall informationen inte har föregåtts av en opartisk käll- och faktagranskning. Systemhus har den senaste tiden lyft fram denna försvårande problematik och meddelat att man i vissa fall även vidtar juridiska åtgärder mot media.

Trots detta har företagets affärsidé “alla ska bo” nu fått genomslag även internationellt, och i flera forum påtalas att det är en demokratisk utmaning att människor inte har någonstans att bo. Tillika att rådande bostadskris i Sverige kommer tvinga fram nya kreativa lösningar och ett utökat samarbete i större utsträckning för att skapa städer och bostadsområden med en större ”mix av människor”. Det handlar om att skapa en plats för alla på bostadsmarknaden, inte bara de som har råd med de dyrare bostadsobjekten.

Intresset för Systemhus och den svenska bostadsmarknaden är mycket stort utomlands varför bolaget fortsätter förberedelserna inför att noteras i London och utvecklar samtidigt sitt profilprogram, vilket först kommer att lanseras under fastighetsmässan MIPIM i Frankrike.

- Systemhus fokus är att bygga moderna, klimatneutrala och kostnadseffektiva hyresrätter utifrån visionen om att #alla ska bo. Med tanke på hur viktig en bostad är för individen, tillväxten och samhällsutvecklingen är det mycket positivt att utländska investerare visar intresse för bolaget och vi fortsätter nu förberedelserna inför en notering i London. Som ett led i detta utvecklar vi även vårt profilprogram för att markera att vi nu återupptar projektutvecklingen runt om i Sveriges kommuner med full kraft, säger Linus Söder, VD Systemhus AB (Publ).

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.