The Boston Consulting Group AB

Systemskifte inom hälso- och sjukvård – Sverige leder utvecklingen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 13:56 CET

I en jämförelse av världens 12 främsta välfärdsstater är Sverige det land som kommit längst i utvecklingen mot en ny värdebaserad hälso- och sjukvård. Samtidigt ser den svenska MedTech-industrin att de största utmaningarna hänger samman med nuvarande affärsmodeller. Det visar en färsk undersökning från Boston Consulting Group.

– I takt med att sjukvårdsbehoven ökar blir existerande affärsmodeller allt mer ohållbara. Svenska MedTech-företag har en gyllene möjlighet att öka förprånget genom att fortsätta anpassa sig till de nya spelreglerna. säger Johan Öberg, partner och Managing Director på Boston Consulting Group.

I hela värden står hälso- och sjukvården inför enorma utmaningar. Samhället klarar inte att bära de skenande kostnaderna och medborgarna acceptera inte att behandling och resultat ser helt olika ut för olika patienter. Hälso- och sjukvården och därmed MedTech-industrin står inför ett systemskifte.

Drygt hälften (53 %) av de svenska MedTech-företagen uppger i dag att den största utmaningen är långvarig prispress. En fjärdedel (26 %) anger minskade möjligheter för klinikerna att påverka inköp som största utmaning. Små företag är generellt mer positiva om framtida utmaningar än de större.

– Mer sjukvård för pengarna är det som kommer att krävas av framgångsrika aktörer inom hälso- och sjukvård. Ur ett patientperspektiv finns stora fördelar när nya verktyg för exempelvis beslutsstöd, simuleringar och bildöverföring i realtid utvecklas. Kvalitén ökar genom att spridningen i behandlingsresultat en minskar, förklarar Johan Öberg.

 

För mer information kontakta Johan Öberg, Partner och Managing Director, BCG Sweden . Mob. +46 73 079 44 65, E-post. oberg.johan@bcg.com.

Om The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare inom affärsstrategier. Vi samarbetar med klienter från den privata, offentliga och icke-vinstgivande sektorn inom alla områden för att identifiera värdefulla möjligheter, ta reda på verksamhetens viktigaste utmaningar och förändra deras organisationer. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 78 kontor i 43 länder. För mer information, besök www.bcg.com, eller för våra experters senaste globala tänkande, besök www.bcgperspectives.com/.