Jusek

Systemvetaruppsats från Mitthögskolan får BEST-stipendium

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 10:35 CEST

2004-års BEST-stipendium tilldelas Anna Sweetman och Anna Widh, vid Mitthögskolan i Östersund. Deras uppsats ”DAT – Design av ett Antecipatoriskt Transparent beslutsstöd vid fysisk planering” valdes med motiveringen:

"Uppsatsen ger ett framsynt bidrag till forskningen om en hållbar samhällsutveckling genom att demonstrera möjligheten att inordna sociala kriterier i ett beslutsstöd för framtidsplanering av fysiska resurser."

För sin uppsats tog Anna Sweetman och Anna Widh emot 2004-års BEST-stipendium på 30 000 kronor av Juseks vd, Louise Adelborg, under invigningen av IT-mässan Sundsvall42, den 12 oktober.

I uppsatsen presenterar författarna en modell för beslutsstöd vid fysisk planering. Designen ska stödja att även sociala kriterier innefattas i beslutsunderlaget vid fysisk planering.

- Stipendiekommittén hade en tuff uppgift med många bra uppsatser i år, berättar Anders Bergqvist, ombudsman på Jusek. Det är ett gott betyg till vinnarna och till Institutionen för Informationsteknologi vid Mitthögskolan i Östersund.

Runner-up till Örebro
Årets Runner-up stipendium tilldelas Adriene Habet och Dimitris Manos från Örebro universitet. Deras uppsats ”Trusted Computing – Information Security or Big Brother’s latest tool” har valts med motiveringen:

"Författarna presenterar ett aktuellt och relevant teknik- och samhällsorienterat problemkomplex som blir elegant genomlyst genom ett intressant metodval."

BEST-stipendiet
BEST-stipendiet delas varje år ut för bästa examensarbete inom det systemvetenskapliga området. Stipendiet utgörs bland annat av en penningsumma om 30 000 kr.

Runner-up
Runner-up tilldelas den näst bästa uppsatsen under läsåret och utgörs av en penningsumma om
20 000 kr.

BEST ska bidra till:
Att öka intresset för systemvetenskapliga studier på högskolenivå, höja den akademiska kvalitén på examensarbeten samt uppmuntra till och stödja fortsatta och fördjupade studier inom området

Bakom stipendierna står:

Jusek
VJS
Sundsvall42
Computer Sweden