T-Meeting Global

T-meeting Global introducerar GREAT

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 15:25 CET

Malmö / Sverige
15 december 2011

T-meeting Global introducerar GREAT (Global Realtidstext kommunikationslösning)

Vad är realtidstext kommunikation och hur kan den användas?

Realtidstextkommunikation sker över IP och är enkelt uttryckt text som skickas från en part till en annan, tecken för tecken. Detta gör att textkommunikationen levereras i realtid till motparten utan att behöva trycka på ”ENTER”.

På så sätt känns textkonversationen mer levande och utan irriterande avbrott. Man behöver inte vänta på att motparten ska skriva hela meningar och sedan skicka de genom att trycka på ”ENTER”.

Realtidstext över IP kan användas:

• i samband med röst och/eller video i multimedia kommunikation eller på egen hand, via fast telefon eller mobiltelefon,
• av människor som vill ha en snabb och verklig interaktiv kommunikation,
• i bullriga miljöer där det kan vara svårt att höra,
• i miljöer där andra människor är i närheten, men där kommunikationsintegritet krävs,
• till att överföra information t.ex. nummer, adresser osv. där exakthet krävs,
• av personer med hörselnedsättning eller talsvårigheter för att kommunicera med icke-funktionshindrade, döva, hörselskadade eller personer med talsvårigheter,
• för att kommunicera via realtidstext i stället för röstsamtal för personer med en hörselnedsättning, döva och även dövblinda.
(Se även tjänster med bild och texttelefoni som erbjuds inom bildförmedlingarnas telekommunikationstjänster där realtidstext är behövande för personer som inte kan teckenspråk fullt ut via video.)
• för att ge alla som kommunicerar med varandra ett bekvämt sätt att överföra nummer, adress eller annan detaljerad information korrekt i text.

Detta är särskilt populärt i kommunikationslösningar (texttelefoner, videotelefoner och totalt kommunikationslösningar) som används av personer som är döva eller hörselskadade samt de som har talsvårigheter. Realtidstextens funktionalitet kan lika väl användas med exempelvis smartphones eller surfplattor.


Vilka protokoll är mest populära och används idag?

För närvarande finns det 2 olika realtidstextprotokoll som används i världen, och särskilt i Skandinavien.

ITU-T rekommendation T.140/RFC4103, kallad:

 A) nedan

Detta realtidstextprotokoll används inom videokommunikationlösningar för döva och hörselskadade samt i vissa bildförmedlingstjänster (VRS = Video Relay Service) utanför Skandinavien men ej i Skandinaviska bildförmedlingstjänster.

SIP meddelande/RFC 3428, kallad:

B) nedan

Detta är ytterligare ett realtidstextprotokoll som är särskilt populärt i de skandinaviska länderna samt länder som t.ex. Tyskland, Nya Zeeland, etc.
Det används både i videokommunikationslösningar och i alla Bildförmedlingstjänster (VRS) i Skandinavien.

En problematisk situation har rått på marknaden i flera år och har under senare år inneburit häftiga diskussioner mellan div. utvecklingsföretag. Framförallt i Skandinavien, där man inte har varit överens om vilket av protokollen som skall vara ett ”skall” krav inom Skandinaviska bildförmedlingstjänster samt även i slutprodukterna på marknaden som erbjuds via upphandlingar.
Utan att nå ett slutligt beslut verkar marknadsläget nått dödläge.

Lösningar som stöder A) stödjer inte B), eller åtminstone inte på rätt sätt, och samma situation gäller för lösningar som stöder B) - inte stödjer A), åtminstone inte på rätt sätt o.s.v.


Det praktiska problemet för slutanvändarna är att lösningar som stöder en av dessa två realtidstextprotokoll bara kan skicka och ta emot text i realtid från andra lösningar som stöder just deras realtidstextprotokoll. De är ofta inte medvetna vad de stödjer eller inte stödjer, utan vill bara att produkten och tjänsten ska fungera och vara kompatibla.

Lösningar på svenska marknaden som t.ex. stödjer bara A) men inte B) medan Bildförmedliningstjänsten i Sverige stödjer bara B). Det resulterar i att det då inte blir någon realtidstextkommunikation. Det blir ett istället ett ”gammaldags” chatt-liknande sätt, där man måste trycka på ”ENTER”. Det kan också bli en ännu värre situation som många tester har visat. Det är att textkommunikation fungerar i realtid bara i ena riktningen.

Denna problematiska situation har diskuterats i flera år, i olika forum mellan leverantörerna av videokommunikationslösningar och med PTS (Post och Telestyrelsen) och HI (Hjälpmedelsinstitutet) utan att finna en gemensam grund.
Denna olyckliga situation har inte gynnat slutanvändarna. Klagomål har framförts på grund av bristen på realtidtextkompatibilitet mellan olika lösningar. Eftersom vissa stödjer A) och andra stödjer B) och ingen av dem har tagit steget att stödja interkompatibilitet mellan dessa båda protokollen, på ett korrekt sätt har situationen varit "olöslig". Denna "kamp” mellan realtidstextprotokollen verkade aldrig ta slut.

Nu är detta problem lösts av T-meeting genom lansering av GREAT!


GREAT (Global Real-time Text kommunikationsprotokoll lösning)

T-meeting Global introducerar nu GREAT - en global realtidstextlösning som en gång för alla löser de icke-kompatibilitetsproblem mellan:

T.140/RFC4103 och SIP message/RFC3428 realtidstextprotokollen på ett korrekt sätt utan att använda externa gateways.

Detta innebär genom att använda GREAT, kommer användarna alltid att kunna skicka och ta emot text i realtid från en motpart som stöder a), b) eller båda (som i TM9000 och TM9000-TK från T-meeting) och inte behöver känna till vilken protokoll av dessa, som just ens egna lösning har samt motpartens stödjer utan rätt realtidstextkommunikation skall fungera automatiskt.

Denna utveckling slutfördes i slutet av november 2011 i både TM9000 och TM9000-TK som erbjuds av T-meeting.
TM9000-TK är en total kommunikations enhet. Den hanterar samtal till och från IP och PSTN (Analoga) texttelefoner, IP-bildtelefoner och andra så kallade IP-baserade total kommunikationsutrustning.
TM9000 är en videotelefon som hanterar alla typer av samtal som  TM9000-TK, med undantag för samtal till och från PSTN texttelefoner.

Vad löser detta?

T-meeting användare kan nu, efter att ha uppgraderat sina enheter med den senaste programvaran (kostnadsfritt) ringa och ta emot realtidstextsamtal till och från alla enheter på korrekt sätt, oavsett om motpartens enhet bara stödjer A) eller bara B).
Detta fungerar korrekt både vid inkommande samtal från a) och b) samt vid utgående samtal till a) och b), där rätt protokollhantering sker. Vilket gör att TM9000/TM9000-TK kommer att anpassa sig till motpartens protokollpreferens vid både inkommande och utgående samtal.

Vad händer om båda parter stödjer både a) och b) korrekt?


Från och med nu kommer alla uppgraderade TM9000/TM9000-TK enheter stödja GREAT, dvs. både a) och b) protokollet. Lösningen hanterar skickligt båda protokollen på ett korrekt sätt till och från motpart så både a) och b) kan användas samtidigt, baserat på motpartens önskemål och vad Internet nätverket tillåter.

Exempel: Part 1 ställer in hans/hennes produkt på att ha "A)" som förstaval, men stödjer GREAT, medan Part 2 har ställt in sin utrustning på "B)" som förstaval. Men Part nr.2 stödjer också GREAT.

Texten skickas då från: Part 1 till Part 2 genom:
A) protokollet som var avsändares inställning. Medan svaret från Part 2:skickas genom B) protokollet som var denna partens inställning.

Det smarta med GREAT är att om nätverkets tillstånd på något sätt blockerar eller stoppar användningen av a) eller b) realtidstextprotokollen, då kommer produkterna som stödjer GREAT att använda sig av det andra protokollet som kan sändas och tas emot i rådande nätverkssituation. Det gör att slutanvändaren inte kommer att förlora möjligheten att få en fungerande realtidstextkommunikation.

Detta innebär att GREAT utför korrekt hantering och lösning av problemet med icke-kompatibiliteten mellan nämnda realtidstextprotokoll. Det gör att kompatibiliteten nu fungerar. Genom parallell användning av båda protokollen får utrustningarna möjligheten att själv välja A eller B protokollet beroende på det aktuella internetnätverkets villkor och eventuella problem i nätverket som kan hindra den ena eller andra protokollet. Genom GREAT löser man två problem.

T-meeting Global utvecklar alltid sina produkter, tjänster och lösningar ur slutanvändarens perspektiv.
I den nuvarande situationen har många användare av olika konkurrerande lösningar som stödjer T.140 (a) protokollet - särskilt i Skandinavien - nästan alltid används sig av speciella SIP-stöds routrar så att ljud, video och textkommunikation skall fungerar på rätt sätt.

Så har man gjort för att dessa lösningar skall kunna fungera och man har då förberett det "ultimata" nätverket på varje plats där sådana lösningar är anslutna.

Detta är allmänt känt. Till och med på T.140 protokoll beskrivna webbplatser skyltas det med special SIP stödjande Intertex IX67, IX78 och andra SIP-stöd routrar. Speciella servrar rekommenderas om man vill använda T.140 realtidstextprotokoll. Där rekommenderas SIP-stöds lösningar från Intertex och Ingate som främst används i Skandinavien.

Se hänvisning http://www.realtimetext.org/index.php?pagina=12 under "Network Components supporting RFC 4103" som visar routrar och brandväggar som stödjer SIP och där T.140 kommer att fungera.

Frågan är, vad händer om slutanvändarna inte har "rätt" router och Internetuppkoppling, kommer de inte att fungera då?

Verkligheten ser annorlunda ut och man måste se det ur slutanvändarnas perspektiv.
Slutanvändare är olika och föredrar att använda sina utrustningar i alla typer av nätverksmiljöer: hot spots, hotell, flygplatser, arbetsplatser mm utan att förbereda Internet-nätverket på ett särskilt sätt. Slutanvändaren vill att produkterna skall fungera med eller utan realtidstext (beroende på typ av produkt).

T-meeting har genom mångårigt utvecklingsarbete inom videokommunikation alltid slutanvändarens perspektiv som sin ledstjärna. Detta innebär att all ny utveckling, som nya funktioner, kompatibilitetsutveckling, nya smarta lösningen, etc. skall fungera i olika nätverksmiljöer, utan några särskilda krav med avseende på routrar, brandväggar etc.

De flesta diskussioner om ny utveckling inom globala videolösningar och nya produkter på marknaden, bygger just på att produkterna fungerar i teorin - i en "perfekt nätverksmiljö". Det innebär att en hel del förberedande arbete måste utföras av slutanvändaren, så att den produkten och dess funktioner ska kunna fungera. 

Man har sällan en "perfekt nätverk miljö" i verkligheten, vare sig vi vill eller inte.
Med införandet av GREAT tar vi ett stort steg i att lösa ett "olösligt" problem och därmed underlättar vardagen för tusentals användare som bara önskar att deras produkter och tjänster skall fungera utan nämnvärt trassel i alla typer av nätverk och vid samtal med olika produkter.

GREAT möjliggör att hanteringen av realtidstextprotokollen anpassas mot vad din motpart föredrar eller klarar av. Men också anpassas till rådande nätverksmiljöer mellan de kommunicerande parterna.

"Låt oss ha smidig realtidstextkommunikation i alla typer av miljöer och med alla typer av slutprodukter."

T-meeting- "Vi gör det möjligt"

T-meeting Global

www.tmeeting.se

www.tmeeting.net