T-Systems

T-Systems i Almedalen 2014: Hur kan IT stärka det svenska rättssystemet?

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 13:54 CEST

Seminarieprogram torsdagen den 3e juli

Rätt information fångar tjuven! Så effektiviserarvi informationshanteringen i rättssystemet.

Förmågan att hantera den enorma mängden information snabbt, effektivt och korrekt är avgörande om polisen,rättsväsendet och säkerhetstjänsten ska lyckas med sitt uppdrag. I dag är IT-systemen alltför ofta ett hinderi stället för ett hjälpmedel. Men möjligheterna om mangör rätt vägval är enorma.

14.30 Moderator PM Nilsson inleder seminariet

14.35 Anförande från Stefan Günzel

14.50 Debatt: Så skapar vi en rättssäker informationshanteringsom effektiviserar och underlättar arbetet irättssystemet

15.15 Mingel

15.45 Avslutning

Plats: Donners plats 2, Dagens Industris arena

Med hjälp av en global infrastruktur av datacenter och nätverk hanterar T-systems informations- och kommunikationsteknologisystem (ICT) på uppdrag av multinationella företag och institutioner inom offentlig sektor. Som en del av Deutsche Telekom erbjuder T-Systems integrerade lösningar för ett nätverksbaserat framtida näringsliv och samhälle. Med omkring 52 700 medarbetare förenar T-Systems branschkunskap med innovationer inom ICT för att skapa betydande värden till kundernas kärnverksamheter världen över. T-Systems omsatte under räkenskapsåret 2012 omkring 10 miljarder euro.