T & T Förvaltnings AB

T & T Förvaltnings AB har tilldelats Svenskt Tillväxtindex högsta betyg!

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 08:33 CEST

- Svenskt tillväxtindex (STI) har tagit fram ett ekonomiskt prestationsmått, en sammanvägd bedömning av företags tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet ochfinansiering. När STI gör bedömningen för ett enskilt företag tar STI också hänsyn till företagets storlek och vilken typ av verksamhet man bedriver. Föratt få bra STI-betyg måste företaget prestera bättre än ”andra liknande företag”. STI mäter alltså företagets ekonomiska prestation, och indirekt mäter det också hur bra man lyckas på sin marknad och med sina kundrelationer, säger Per Weidenman som är Chefsanalytiker på PAR.

- Speciellt ni på T & T Förvaltnings AB, som har lyckats får STI under två år i rad, kan se det höga STI-betyget som ett kvitto på att ni gör saker ”rätt” gentemot era kunder och därför lyckats uppnå både bra tillväxt och vinst samtidigt som finanserna är under kontroll. Det är bara att gratulera! Avslutar Per Weidenman

Nils Bengtsberg, VD för T & T Förvaltnings AB berättar att det är en otrolig framgång att vara bland de 3 % företag, som kvalificerar sig för det här betyget och talar om att man kommer satsa stort på fortsatt tillväxt.

- Personligen tar jag mod till mig och vågar påstå att vi idag, i kraft av vårt vinnande koncept, leder utvecklingen av fastighetsförvaltning i Stockholm. Långsiktigt kommer vi att ha en ännu större tillväxt än tidigare år då intresset för extern fastighetsförvaltning bara fortsätter att öka. Fler och fler fastighetsägare ser enkelheten i att ha en förvaltare. En förvaltar som tar hela ansvaret, avslutar Nils Bengtsberg.

För mer information kontakta:

VD: Nils Bengtsberg 
Tel: 08-562 559 00 

Mobil: 070-461 57 06 

nils.bengtsberg@ttf.se 

www.ttf.se

T & T Förvaltnings AB firar 20-års jubileum 2013 och har en lång
tradition av att leverera alla de tjänster som en fastighetsägare kan behöva.
Ekonomisk- och teknisk förvaltning, drift, skötsel och underhåll.  I dagsläget förvaltar vi cirka 1 miljon kvadratmeteryta, varav 80 procent är bostäder. Övrig förvaltning är kommersiella lokaler,
parkeringsgarage samt närmare 7 000 parkeringsplatser. Läs mer på www.ttf.se

Länk till STI: http://www.svenskttillvaxtindex.se/foretag/sti1/?orgnr=5562646561