FARR, Flyktinggruppernas Riksråd

Ta ansvar för barnen som flytt till Sverige!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 17:08 CET

Idag rapporterar Sveriges Radio om att regeringen överväger att låta ensamkommande barn få uppehållstillstånd medan de går ut gymnasiet. Det löftet fanns med redan när riksdagen beslutade om den tillfälliga asyllagen, den som begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ser fram emot att löftet uppfylls. Men det är bara en av flera åtgärder som är akut nödvändiga för att stoppa en pågående katastrof.

Många ensamkommande flyktingungdomar har den senaste tiden ryckts upp från skola och boende, och en del har samtidigt fått beslut om att de ska utvisas. Flera regler har ändrats samtidigt, vilket har gjort det svårt att förstå vad som händer. Bland ungdomarna sprids ryktet att alla kommer att utvisas.

Oron för att drabbas leder till att ungdomar själva avviker och blir papperslösa. Andra skadar sig. Det överväldigande för många är tankarna på hemlandet, som de flytt från eller bara hört hemska historier om, då de inte själva bott där. Nu tycks alla vägar bära dit.

FARR har denna vecka skrivit till regeringen, riksdagsledamöter, SKL, Socialstyrelsen och Migrationsverket och vädjat om att myndigheterna ska agera. Vi kräver av alla inblandade myndigheter att ta sitt ansvar för de barn som tagit sin tillflykt till Sverige. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett inferno för barnen. I skrivelserna till myndigheterna bifogade vi även en genomgång av de ändringar i lag och praxis som skett och de goda råd som vi sprider till ungdomarna själva för att de ska kunna påverka sin situation och inte tappa taget.

Bland de krav FARR ställer finns följande:

 • Överväg stopp för utvisningar på grund av säkerhetsläget i Afghanistan och Irak. Utvisa inte ungdomar till orimliga umbäranden i internflykt i föräldrarnas hemland.
 • Sluta omplacera ungdomar på 18-årsdagen så att deras skolgång och påbörjade integration raseras.
 • Utfärda ett moratorium över åldersuppskrivningar tills utvärderade metoder finns. Placera försigkomna ungdomar i separata stödboenden och de yngsta i familjehem.
 • Återinför permanenta uppehållstillstånd för barn!

 • För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

  Sanna Vestin, ordförande

  Läs mer i FARR:s genomgång av situationen för ensamkommande barn,
  kraven till myndigheterna och FARR:s goda råd direkt till ungdomarna!