Feministiskt initiativ Malmö

Erkänn gränspolitikens effekter!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2016 20:03 CET

Vem som berättar och hur vi berättar historien har, som vi vet, avgörande betydelse. På nästa Kommunfullmäktige i Malmö kommer ärendet ”Tilläggsbudget 2016 Malmö stad med anledning av ny befolkningsprognos” att debatteras.

I underlaget står "Under vintern har tillströmningen av människor på flykt avtagit /…/ Det går inte att med säkerhet säga vad som ligger bakom minskningen, men de nyligen införda ID-kontrollerna samt det kallare vädret kan vara bakomliggande orsaker."

– Vi vet att regeringens förslag som sammantaget har undergrävt asylrätten byggde på Malmö kommunlednings kommunikation. Det som kommunicerades ut var ett Malmö med andnöd. Därför vill vi att kommunen också tar ansvar för de politiska verkningar som den kommunikationen fått, säger Linda Hiltmann, kommunfullmäktigeledamot för F! Malmö.

I slutet av oktober presenterades migrationsöverenskommelsen med de första förslagen i riktning mot slutna gränser: barn skulle i större utsträckning ”medicinskt” åldersbestämmas, tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas och det föreslogs att det skulle bli svårare för familjer att återförenas. Budskapet i denna fientliga signalpolitik gick fram: direkt efter att förslaget presenterades började antalet nya asylärenden minska, enligt migrationsverkets statisktik. Mellan november och december mer än halverades antalet ansökningar. Från 36 726 till 13 872 ansökningar.

Kommunledningen i Malmö efterfrågade snabbhet och krafttag från regeringens håll. Enligt Sydsvenskan lär kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ha sagt ”För att värna asylrätten måste vi ha kontroll på vem som kommer in i landet” om ID-kontroller på Öresundsbron. Men kontrollerna värnar inte asylrätten. I praktiken innebär det att många personer med asylskäl aldrig kommer in i landet för att få dem prövade.

Vi vet inte hur många det är som vänder vid eller innan Öresund idag. Polisens siffror hålls hemliga och införandet av ID-krav startade en våg av högre murar i andra länder.

Efter årsskiftet minskade antalet nya ansökningar om asyl till en tredjedel av det redan minskade antalet ansökningarna i december. 13 872 blev 4172 ansökningar efter införandet av gränskontroller. Det innebär att antalet ansökningar i januari var ungefär en tiondel antalet asylansökningar i november.

– De variationer som finns under vinterhalvåret andra år är givetvis inte såhär dramatiska. Att inte tydligt stå för orsakssambandet mellan ökad gränskontroll och minskningen av antalet personer som kommer till Malmö är att förneka den nöd som gör att människor flyr, som om det begränsades av bekvämlighet så som ett par minusgrader avslutar Linda Hiltmann.

Läs även uttalande den 27 februari:

"Feministiskt initiativ Skåne och Feministiskt initiativ Malmö kräver att regeringen tar tillbaka besluten om ID-kontroll, förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd samt begränsningarna för familjeåterförening. Vi kräver att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden och öppnar gränserna för alla asylsökande. De som behöver andrum är människor på flykt, inte en av världens starkaste ekonomier. Feministiskt initiativ kommer aldrig kompromissa med asylrätten!"

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med intersektionell feminism som ideologi. Intersektionalitet är den samverkan mellan till exempel rasism, sexism och funkofobi som ger varje persons särskilda förutsättningar i samhället. F! Malmö är en kommunförening till Feministiskt initiativ. I det kommunala valet 2014 fick F! Malmö 3.23% och är representerade med två mandat i Malmö kommunfullmäktige.

Kontakt

Adrian Repka, politisk sekreterare 0739 - 251 482