Kristdemokraterna, KD

Ta barns brottslighet på allvar

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 08:58 CET


- Kristdemokraternas rättspolitiska grupp föreslår att barn under 15 år som begått brott ska gå igenom en rättsliknande process.
Det säger Peter Althin, ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse, med anledning av att Kristdemokraternas rättspolitiska grupp nu slutfört sitt arbete.

- Det handlar inte om att sänka straffmyndighetsåldern. Vi vill med vårt förslag hitta en väg att visa barn som begår brott att det är oacceptabelt, utan att för den skull detta ska leda till de sanktioner som ett barn över 15 år möter, säger Althin.
Skillnaden mot att sänka straffmyndighetsåldern är att straffet inte är det centrala. Istället är själva rättsprocessen målet. Genom att även barn yngre än 15 år som begått brott tvingas gå igenom en rättsliknande process, poängteras allvaret i den brottsliga handlingen.
- Många unga som hamnar i kriminalitet gör det före 15 års ålder, då de blir straffmyndiga. När de uppnår straffmyndighetsålder är de i sämsta fall redan luttrade brottslingar och har hunnit etablera ett kriminellt beteende. Målsättningen är att genom vård stoppa barns kriminalitet tidigt. På så sätt kommer vi att också få färre brottsoffer i framtiden, det är vårt bakomliggande syfte med förslaget, säger Althin.
- Tidiga, tydliga och tuffa insatser mot brott är viktigt. Myndigheterna får inte se mellan fingrarna på brott som begås av unga. Här måste resurser sättas in och tillfället tas iakt för att bryta ett kriminellt beteende. Därför ska brott som begåtts av unga alltid utredas, menar Althin.

För mer information: Peter Althin (KD) Ledamot av partistyrelsen Mobil 070-630 05 56
Anna Lundell Pressekreterare Mobil 076-527 25 02