Naturvetarna

Ta chansen att se vad som håller på att försvinna! - Rundvandring på AstraZenecas forskningsanläggning

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:23 CEST

Den 2 februari 2012 beslutade AstraZeneca att lägga ned forskningen i Södertälje. En forskning som har funnits där i mer än 75 år och genererat flera världsledande produkter, arbete till tusentals människor och miljarder i inkomster till det svenska samhället. AstraZeneca har investerat miljarder i forskningsanläggningen. Medmonteringen är i full gång och om inget görs snart kommer allt att vara borta.

I regeringens budgetproposition annonseras satsningar på den tidiga forskningen genom SciLifeLab. En satsning görs även på ett forskningsinstitut för Processkemi och katalys. I Södertälje står idag laboratorielokaler och utrustning väl anpassade för detta ändamål övergivna. AstraZenecas anläggningar och kompetens är nyckeln till att kunna kommersialisera vår egen forskning på nationell nivå och minskar risken att den försvinner utomlands. Det handlar förutom processkemin om den tidiga läkemedelsutvecklingen och inte minst det unika toxikologiska laboratoriet.

Vår förhoppning är att de miljöer som redan finns i Södertälje ska användas för att dra nytta av såväl befintlig kompetens och pågående forskning som skapa möjligheter till nya företagsbildningar som kan ge nya lösningar på medicinska problem för framtiden. För att detta skall komma till stånd krävs dock att vi i Sverige agerar så att en kärna bildas där nya verksamheter kan växa fram och stärka den svenska läkemedelsutvecklingen.

Vi vill därför bjuda in dig till ett studiebesök på AstraZenecas forskningsanläggningar i  Södertälje, där vi vill visa upp de byggnader som kan utgöra kärnan i ett framtida företagskluster. Vi berättar också hur dessa är kopplade till de viktiga och nödvändiga institutsidéer som nu måste förverkligas.

Rundvandringar sker den 4 oktober kl 9-11.

Intresse meddelas till Akademikerföreningens ordf. Sofia Johannesson via e-mail :  sofia.johannesson@astrazeneca.com