BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ta chansen under Skolforum och lyssna på två av BRIS-akademins mest efterfrågade föreläsningar!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 11:00 CEST

Under Skolforum 29 – 31 oktober finns BRIS-akademin på plats i monter C 17:28.
I montern hittar du information om BRIS-akademins föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

BRIS-akademins föreläsningar och utbildning riktar sig till yrkesverksamma och studenter, men även andra vuxna som möter barn och unga.

Dessutom arrangerar BRIS-akademin två efterfrågade föreläsningar:

Måndag 29 oktober klockan 09.30 till 10.30 ger Petter Iwarsson, utbildare BRIS, föreläsningen ”Samtal med barn och ungdomar i skolan – om viktiga saker i livet ” i sal C7.

Onsdag den 31 oktober klockan 13.00 till 14.00 föreläser Thomas Jonsland, sakkunnig unga och internet BRIS, om att ”Hantera ungas vardag och utsatthet online! Om barns och ungas egna berättelser till BRIS”, i sal C7.

Utbilda dig med BRIS-akademin!
BRIS-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.
                                                                       
Du som i ditt arbete möter barn och unga kan ta del av vår kunskap och öka din kompetens. Genom våra utbildningar utvecklar du dina färdigheter i att samtala med barn och att ha barnperspektivet i fokus. Vår grund är BRIS samtalsmetod och barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. I våra utbildningar får du konkreta verktyg att använda i mötet med barn och unga, där teori varvas med praktiska övningar.
 
Målgrupper
Vi vänder oss till yrkesverksamma och studenter, men även andra vuxna som möter barn och unga, till exempel inom ideell sektor. Vi utbildar personal inom bland annat socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, rättsväsende och även ideella inom till exempel idrotts- och scoutrörelsen samt kyrkan.
 
Kontakt och bokning
Du kan boka en plats på någon av våra öppna föreläsningar och utbildningar, eller kontakta oss för att beställa en utbildning. Vi anpassar omfattning, innehåll, tid och plats utifrån era behov. Besök www.bris.se/brisakademin <http://www.bris.se/brisakademin> .

Kontaktinformation:
Iréne Johansson, projektledare
070-793 66 10
irene.johansson@bris.se

 

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se