Vägverket

-Ta det lugnt – älgen kan dyka upp i höstmörkret!

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 17:32 CEST

Viltvarning utfärdas i Norrbotten och Västerbotten
-Ta det lugnt – älgen kan dyka upp i höstmörkret!

Senaste veckoslutshelgen har ett flertal viltolyckor inträffat i trafiken i Norrbotten. Flera personer har skadats i samband med dessa kollisioner och förts till sjukhus för vård.
Vägverket uppmanar trafikanterna att köra extra försiktigt under det nu infallande höstmörkret.

På måndagsmorgonen inträffade en älgpåkörning på E4 i Jämtön– en person blev allvarligt skadad. I söndagskväll körde två bilar på två älgar strax söder om Persön på E4. Tre personer skadades. (Älgvarning i radions löpande trafikmeddelandeservice hade gått ut).

I måndags morse rusade en älg mot ett husvagnsekipage som färdades på E10 i Morjärv - älgen sprang in i sidan på husvagnen och rammade den. Husvagnen demolerades. Efter en stund reste sig älgen och försvann till skogs. Inga personskador uppstod.

– De här olyckorna vittnar om att djuren är mycket i rörelse nu och kommer ut på vägarna.
Viltolyckor på väg inträffar mestadels vid gryning och skymning. Höstmörker och mörka vägbanor gör att viltet är svårt att upptäcka.
– Viltstängsel längs långa sträckor på våra vägar i regionen är en hjälp men ingen garanti för att vägen är helt fri från vilt.
– Viltet hittar då och då de öppningar i stängslen som är för väganslutningar/korsningar, vilket gör att viltet kommer ut på vägarna. Där går det inte att helt stängsla in viltet. Det gäller också att folk som passerar genom grindar som finns i viltstängslet kommer ihåg att stänga efter sig, säger Per-Mats Öhberg, Vägverket Region Norr. En öppen grind i viltstängslet är en trafikfara. Alla vägar är inte försedda med viltstängsel. Trafikanterna bör därför ta det extra försiktigt när sikten försämras.

Kontaktperson: Per-Mats Öhberg, chef för trafikavdelningen, Vägverket Region Norr, Luleå, tfn 0920-24 37 00 vx, mobiltfn 070-324 37 84.

VARNA FÖR VILT/OLYCKOR – RING 020-22 77 66, Vägverkets Trafikinformation, dygnet runt.

Anm.: I Norrbotten har 144 personer och i Västerbotten 101 personer omkommit i samband med viltolyckor under perioden 1997-2002. Motsvarande rikssiffra är 3 315 personer.

Region Norr