Naturvetarna

Ta ett samlat grepp kring tillsynen!

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2013 12:14 CEST

Likvärdighet på storskala inom djurskydd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll kan endast uppnås om man utreder hela kedjan. En utredning utan förutfattade meningar om
några snabba lösningar är därför en nödvändighet.

Regeringen beslutade idag att flytta ansvaret för kontroll av bland annat småskaliga charkuterier, fiskrökerier och mejerier från kommuner till Livsmedelsverket. Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Grundtanken som genomsyrat beslutet, att kontrollen ska bli mer likvärdig, är god anser Naturvetarna. Detta är dock en punktinsats och innebär endast en småskalig likvärdighet. Inom många andra tillsynsområden i samhället har regeringen valt att ta ett helhetsgrepp.

 - Dessa utredningar har lett till att man mot bakgrund av tanken om en organisation som är likvärdig, lärande, funktionell och effektiv har landat i renodlade statliga tillsynsmyndigheter. Det är inte
givet att detta är den bästa organisatoriska lösningen för denna tillsyn men det är oavsett dags att regeringen tar ett samlat grepp om djurskydd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll, säger Kristofer Jervinge utredare vid Naturvetarna.

Om regeringen menar allvar med att tillsynen ska vara likvärdig är det dags att man tar ett helhetsgrepp. Likvärdighet på en stor skala kan endast uppnås om man utreder hela kedjan, även Livsmedelsverket och Jordbruksverket som tidigare har fått utstå hård kritik.

 - En enhetlig utredning utan förutfattade meningar
om några snabba lösningar, vare sig organisatorisk eller genom flytt av enstaka
områden, är en nödvändighet för en samlad och likvärdig tillsynsverksamhet,
menar Kristofer Jervinge.  

 För mer information, kontakta:

 Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadspolitik, Naturvetarna

kristofer.jervinge@naturvetarna.se,

0737-192025

 

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.