Moderaterna

Ta fajten för pressfriheten, Bodström

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 15:36 CEST

På torsdagen ställer den moderata riksdagsledamoten Henrik von Sydow en skriftlig fråga till justitieminister Tomas Bodström om det förslag till gemensamt europeiskt betalningsförläggande som förbereds i EU. EU-förordningen möjliggör att i de olika medlemsländernas domstolar ska kunna rikta skadeståndskrav mot svenska journalister.

Regeringen måste kräva att våra konstitutionella bestämmelser om pressfrihet undantas från förslaget. Det är orimligt att med hjälp av EU-förordningen i till exempel i England rikta skadeståndskrav mot svenska journalister för vad de skrivit om det brittiska kungahuset.

Med en skriftlig fråga i riksdagen uppmanas justitieministern att agera så att tryck- och yttrandefriheten inte urholkas med EU-förordningen.

Frågan bifogas nedan:

--------------------------------


Fråga till statsrådet Thomas Bodström

om pressfriheten och ett europeiskt betalningsförläggande

Efter förslag av EU-kommissionen övervägs nu införandet av ett gemensamt europeiskt betalningsföreläggande. Med en sådan förordning fastställs ett gemensamt domstolsförfarande för indrivning av fodringar. Syftet är att förenkla och skynda på tvister där den svarande inte bestrider kravet. Det europeiska betalningsföreläggandet ska därför kunna verkställas i en annan medlemsstat i EU.

Det finns skäl att på en punkt rikta skarpa invändningar mot EU-kommissionens förslag. Förslaget om ett europeiskt betalningsförläggande riskerar att urholka den svenska pressfriheten. EU-förordningen riskerar att bli tillämplig också på sådana skadeståndskrav som framförs i medlemsländernas nationella domstolar mot utländska journalister. Det skulle möjliggöra att med hjälp av EU-lagstiftning i – till exempel - England stämma svenska journalister som skriver om det brittiska kungahuset. Det är därför viktigt att den svenska regeringen med kraft agerar för att våra konstitutionella bestämmelser om pressfrihet inte reduceras med förslaget om ett gemensamt europeiskt betalningsförläggande.

Mot bakgrund av ovanstående:

Hur avser justitieministern att verka för att svenska konstitutionella bestämmelser inte urholkas med förslaget om ett gemensamt europeiskt betalningsföreläggande?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot