Region Örebro län

Ta hand om dig – ta ditt cellprov!

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 08:05 CEST

Cellprov räddar livmodern. Det är budskapet som Region Örebro län vill förmedla genom en informationssatsning som inleds den 13 maj. Målet är att få fler kvinnor att lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade vilket minskar risken för livmoderhalscancer.

– Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare och Lovisa Bergengren, överläkare med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

Cellprov - bästa sätt att förebygga livmoderhalscancer
Cellförändringar orsakas av viruset HPV. De flesta kvinnor smittas av HPV någon gång i livet. Oftast läker viruset ut men ibland kan det bli kvar och kan då orsaka cellförändringar som kan leda till cancer. Om cellförändringar upptäcks i tid kan de behandlas så att cancer inte utvecklas. Det är därför viktigt att ta cellprov regelbundet, det är det bästa sättet att förebygga livmoderhalscancer.

Även kvinnor som är vaccinerade bör gå på cellprovskontroll. Vaccinationen minskar risken men ger inte fullständigt skydd så det är viktigt att gå på regelbundna kontroller även om man är vaccinerad.

Barnmorskor finns på Marieberg galleria
På lördag den 18 maj kommer barnmorskor att finnas på plats på Marieberg galleria mellan klockan 10-18 för att svara på frågor och prata cellprov med besökare som vill veta mer.
- Vi hoppas på att möta många kvinnor där vi kan förklara vad cellprov är, hur det görs och varför det är så viktigt att ta, säger Yvonne Skogsdal.

Region Örebro län planerar även för andra informationsinsatser under cellprovsveckan, bland annat på vårdcentralerna, på Facebook, instagram och genom informationsskyltar på bussarna.

Alla kvinnor blir kallade regelbundet från 23 års ålder
Alla kvinnor blir kallade regelbundet från 23 år och sista provet kommer att erbjudas mellan 64 och 70 år, beroende på när det senaste provet togs. Det kostar ingenting att ta provet. Passar inte tiden är det enkelt att själva boka om tiden via 1177 vårdguidens e-tjänster.

Kontakt
Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare, 070-374 72 45
Lovisa Bergengren, överläkare med ansvar för screeningsverksamheten, 019-602 10 00, växel.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.