Sveriges Kommuner och Landsting

Ta inte bort rekryteringsbidraget

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 15:24 CET

Sveriges Kommuner och Landsting anser att rekryteringsbidraget ska finnas kvar, eftersom det varit ett effektivt sätt att utbilda dem som annars inte kan få en koppling till arbetsmarknaden.

Regeringen har meddelat att den med mycket kort varsel vill slopa rekryteringsbidraget för vuxenstudier redan från årsskiftet. Detta förslag väcker just nu starka reaktioner i många kommuner.

– Kommunförbundets styrelse var mycket positivt inställd när stödet infördes. Om rekryteringsbidragen nu försvinner, så upphör en väl fungerande och effektiv åtgärd för att stimulera till utbildning och jobb, säger biträdande avdelningschef Louise Fernstedt.

Rekryteringsbidraget är ett bidrag som sedan 2003 funnits till för de grupper som behöver stimuleras till studier för att få en anknytning till arbetsmarkanden

Studierna ligger oftast en nivå under det som arbetsmarknaden kräver för att anställa någon. Detta innebär att individen ännu inte kommit så långt att man törs eller ser det som rimligt att ta lån. Det är alltså inte en grupp som lika gärna kan hänvisas till studiestöd.

Rekryteringsbidraget skiljer sig från andra former av stöd. Här är det kommunerna som rekryterar och väljer ut vilka individer som ska få bidraget, och Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut bidraget. Samarbetet mellan CSN och kommunerna kring stödet har fungerat väl.

Tyvärr finns ingen nationell uppföljning av bidraget under senare år. Riksrevisionen kritiserade förra året bristen på uppföljning. Men i intervjuer som revisionen genomförde i kommuner samtidigt som granskningen, fann Riksrevisionen att bidraget faktiskt har en rekryterande effekt.

Tidsaspekten är också viktig. En så pass snar avveckling av bidragsformen som nu föreslås, i princip med några få veckors framförhållning, skapar en ryckighet i planeringen och tvingar kommunerna att ge de vuxenstuderande helt nya besked i sista stund.

För mer information: Mats Söderberg, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, telefon 08-452 79 42, mats.soderberg@skl.se

Sidan granskad 1 nov 2006