Pensionskontakt

Ta kontroll över din pension

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 12:05 CET

Vi kan nu läsa flera artiklar som handlar om vår framtid och pension. Vi tänker framför allt på de artiklar hos ledande nyhetssidor såsom di.se och aftonbladet.se publicerat på sistone. Där kan vi läsa att många svenskar inte vet hur dom ska börja ta ut sin pension. Vidare kan vi läsa att inkomstpensionen från staten kommer att bli lägre 2014. Det är en medborgerlig rättighet (och skyldighet) att ta ansvar över sin framtida pension. Under hösten 2012 har ytterligare steg tagits för att underlätta fri flytträtt. Som en konsekvens av detta har det förts över ett större ansvar på individnivå att sätta sig in i och ta ansvar för pensionen. Det kan upplevas som komplext och svåröverskådligt för många. Vi uppmanar alla att på ett enkelt sätt ta kontroll över sin situation om saker som berör både samtid och framtid.  

Pensionskontakt.se - Gör din pension enklare 

Pensionskontakt.se erbjuder kostnadsfritt medlemskap som ger en fullständig samlad bild av dina pensioner och ett stort mervärde för dig som kund genom fristående, analysdriven och kontinuerlig rådgivning. Pensionskontakt.se gör din pension och ekonomi enklare genom snabbt och professionellt stöd med analys och förbättringar som ser till helheten i din ekonomi.