Almega

Ta lärdom av Australien, Ylva Johansson!

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 12:14 CET

I dagarna besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Australien för att studera hur landets arbetsmarknad är uppbyggd och fungerar, med fokus på arbetsförmedlingsverksamhet. Detta välkomnas av Almega, som menar att Australien genomfört en rad inspirerande reformer vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknad.

– Det är glädjande att regeringen söker inspiration från Australien, som varit en föregångare vad gäller konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Där bedriver nu en rad olika företag och organisationer denna verksamhet, vilket lett till ökad sysselsättning, bättre matchning och nöjdare arbetssökande och arbetsgivare.

Almega menar att valfrihetsmodeller med ordentlig resultatuppföljning är centralt för att konkurrensutsättning ska fungera bra. Man pekar även på de satsningar Australien gjort på vuxenutbildning för kortutbildade.

– Genom en specialutbildning som fokuserar på språk- och läsförståelse samt matematik har 60 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, säger Li Jansson, arbetsmarknadsekonom samt branschansvarig på Almega Utbildningsföretagen. Det är betydligt bättre än i Sverige. Även denna utbildning utförs av över 30 olika utförare, vilket visar att även kortutbildade kan gynnas av valfrihetssystem.

– Reformbehovet är stort i Sverige, säger Anna-Karin Hatt. Redan innan höstens flyktingkris lämnade bara 6 procent av de nyanlända Arbetsförmedlingen för ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom finns c:a 300 000 utlandsfödda kortutbildade som inte arbetar i Sverige i dag, som det helt saknas en strategi för.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik