Transportföretagen

Ta liften till fjällvärlden – besöksnäringens transportutmaningar i norr

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 07:53 CEST

Inbjudan från Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation

Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen - Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen. Rapportens slutsatser presenteras i Almedalen tisdagen den 30 juni.

”Ett av våra prioriterade områden inom Transportföretagens näringspolitiska verksamhet är besöksnäringens transportutmaningar. Därför är det naturligt att kroka arm med STF och Svenska Skidanläggningars Organisation – flera röster blir starkare än en”, säger Maria Nygren, vice vd och näringspolitisk chef på Transportföretagen.

De små företagen på destinationerna i norr skapar jobb för tusentals personer och är beroende av att turismen fortsätter växa. Hur ser vi till att vägar, tåg- och flygförbindelser håller den kvalitet som behövs långsiktigt? – en för rapporten genomgående fråga som belyser transportutmaningarna till och i destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

”Utan en långsiktigt väl fungerande infrastruktur kan och vågar inte de många, ofta små, företagen i besöksnäringen investera och skapa bra produkter och nya arbetstillfällen. Dessutom vill våra 250 000 medlemmar vill kunna känna trygghet i sitt reseplanerande”, säger Magnus Ling, generalsekreterare, vd på STF.

”För att vi ska lyckas med att utveckla våra skidanläggningar i fjällvärlden, behövs både en väl utvecklad transportinfrastruktur i och till destinationerna för personer och gods, samt god digital tillgänglighet”, säger Hans Gerremo, tf vd för Svenska Skidanläggningars Organisation.

Rapporten presenteras i sin helhet i Almedalen tisdagen 30 juni, kl. 14.00 i Svenskt Näringslivs trädgård (Hamngatan 3, Visby). En panel bestående av Niklas Nordström (S), kommunalråd Luleå, Björn Nilsson, vd Norrlandståg, Helena Lindahl (C), näringspolitisk talesperson, Lars Erik Aaro, vd LKAB och Therese Sjölundh, vd ÅRE Destination kommer att diskutera rapportens slutsatser.

För mer information kontakta Andia Gemsjö, näringspolitisk expert, Transportföretagen 0730-447133 eller andia.gemsjo@transportforetagen.se

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

transportforetagen.se

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.