Sveriges Makalösa Föräldrar

Ta med dig mamma och rösta!

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 05:55 CEST

Söndagen den 25 maj är det EU val och mors dag på samma dag, vi har förslaget hur du bäst slår ihop dessa två evenemang på samma dag.

Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år.

Samtidigt som årets EU-val infaller sker också Mors-dag. Varje mamma är värd all uppmärksamhet året runt men Mors Dag är en officiell hyllning som sker den 25 maj i år.

Vi på Sveriges Makalösa Föräldrar vill därför i år slå ett slag för EU-valet och Mors-dag!

Ta med dig din mor och gå och rösta!

Främlingsfientliga krafter strider runt om i Europa. Det har därför blivit viktigare än någonsin att gå och rösta i år. Morsdag är en hyllning som vill lyfta fram de mjuka värdarna och varje individs meningsfullhet. Politiken behöver också få in dessa värden och vad vore då inte bättre än att ta med dig din mor och gå och rösta? Låt det bli en present till alla Europas mödrar.

Hitta din närmaste vallokal här.


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.