Luftfartsverket, LFV

Ta med id-handling när du reser med flyg - även inrikes

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:10 CEST

Under september 2005 infördes krav på id-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning. Till en början gällde detta endast utrikes avgångar, men från och med den 1 maj 2006 gäller det även inrikes avgångar.

Följande identitetshandlingar är godkända:
SIS-märkt id-kort och tjänstekort
Körkort
Pass

Orsaken till att flygföretagen måste göra en id-kontroll är att man vill försäkra sig om att det är samma person som checkar in som sedan går ombord på planet. Även övriga EU-länder har infört eller kommer att införa denna id-kontroll.

Luftfartsstyrelsen inför kravet på id-kontroll etappvis:

Etapp 1, utrikes avgångar: Under september 2005 införde såväl svenska som utländska flygbolag krav på id-kontroll.

Etapp 2, inrikes avgångar: Från och med den 1 maj 2006 gäller samma krav även inrikes avgångar.

Läs mer på luftfartsstyrelsen.se


Nytt nationellt id-kort ersätter pass inom Schengen
Ett nationellt id-kort infördes den 1 oktober 2005. Id-kortet innehåller uppgift om svenskt medborgarskap. Det innebär att det nya, nationella id-kortet kan användas vid resor inom Schengen, för att styrka identitet och medborgarskap. För den som inte har det nya id-kortet gäller som förut att man måste ha passet med sig vid resor inom Schengen.

Så skaffar du det nya id-kortet
Du kan ansöka om ett nationellt id-kort på polisens passexpeditioner.
Fotografering måste ske på passexpeditionen för att säkra kvaliteten på fotot och utesluta risken för personväxling. Det nationella id-kortet kostar 400 kronor och gäller i fem år.
Läs mer på polisen.seDärför införs id-kontroll

EU kräver av medlemsstaterna att de försäkrar sig om att en passagerare som har checkat in bagage också följer med på flygningen. Detta är inget nytt, i Sverige har detta krav funnits i mer än 10 år. Flygbolagen måste säkerställa att lika många personer som har checkat på en flygning också går ombord på flygplanet.

Men - EU-kommissionens tolkning är att det dessutom ska säkerställas att det är samma person som checkar in ett bagage som går ombord på flygplanet. Därför inför alla EU:s medlemsländer nu id-kontroll.