Vänsterpartiet

Ta strid för kollektivavtal i offentlig upphandling!

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:43 CET

Nu har den s k upphandlingsutredningen kommit med sitt betänkande. Den konstaterar att det inte är klart om krav på kollektivavtal är förenligt med EU:s upphandlingsregler.

Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot (v) i arbetsmarknadsutskottet, menar att bollen nu ligger hos regeringen. Hon frågar i en interpellation till kommunminister Sven-Erik Österberg vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 94 som innebär att man vid offentlig upphandling har rätt att ställa krav i enlighet med kollektivavtal.

- Självklart måste det vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar som görs med skattepengar, säger Camilla Sköld Jansson. Det handlar om att motverka diskriminering och dumpning av anställningsvillkor

Riksdagen beslutade den 15 mars att tillkännage för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera konventionen, så att sociala krav kan ställas på leverantörer. Detta innebär att regeringens ansvar att agera i frågan nu understryks.

- Det som kan bringa klarhet i den situation som utredningen betecknar som oklar, är att regeringen går vidare, ratificerar konventionen och sedan tar strid för att hävda dess giltighet, säger Camilla Sköld Jansson.Mer information:Camilla Sköld Jansson, 070-343 96 33

Ali Esbati, politisk sekreterare, 0733-70 64 26