Vänsterpartiet

Ta våld mot äldre kvinnor på allvar, Maria Larsson!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 13:08 CET

Det krävde Vänsterpartiets talesperson i äldreomsorgsfrågor, Eva Olofsson, idag i en interpellationsdebatt med äldreomsorgsminister Maria Larsson.

Den nationella tillsynen från Socialstyrelsen och länsstyrelserna under 2008-2009 när det gäller stödet till våldsutsatta kvinnor visade tydligt stora brister när det gäller att upptäcka och ge stöd och skydd till våldsutsatta äldre kvinnor. De flesta kommuner har väldigt liten eller ingen kompetens inom äldreomsorgen när det gäller våld mot kvinnor i nära relationer.

 - Det är inte acceptabelt, säger Eva Olofsson.

Trots att tidigare rapporter från såväl Socialstyrelsen som Brottsoffermyndigheten visar att våld mot äldre kvinnor förekommer i en sådan omfattning att det är att betrakta som ett folkhälsoproblem riktar sig ingen av de 56 åtgärderna i regeringens handlingsplan mot mäns våld speciellt till äldre kvinnor.

 - Maria Larsson, ansvarig minister både för äldreomsorg och socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor måste börja tala klarspråk. Att hänvisa till lagrådsremissen om ett värdigt liv i äldreomsorgen duger inte. Uppdraget där att ta fram en nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer nämner bara våld med ett ord på tre sidor, trots att våld mot äldre personer från närstående är ett allvarligt problem. Mäns våld mot äldre kvinnor nämns överhuvudtaget inte.

– Jag fick tyvärr inget positivt förslag under debatten, men jag ger mig inte, säger Eva Olofsson. Äldre våldsutsatta kvinnor har lika rätt till stöd och skydd som andra våldsutsatta kvinnor. Politiker, chefer och personal inom äldreomsorgen måste få kunskap så att de vågar se, lyssna och agera.

Länk till debatten: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GX10215

För mer information kontakta:

Eva Olofsson, riksdagsledamot (V) socialutskottet och äldreomsorgspolitisk talesperson, tfn: 0703 17 10 27

Anastasia Swärd, kvinnopolitisk sekreterare (V), tfn: 070-289 65 89