Banverket

Tåg ersätts med buss när Banverket bygger ut i Ängelholm och Skälderviken

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:29 CEST

Banverket ökar kapaciteten på Västkustbanan och bygger ut till dubbelspår norr om Ängelholm. Även arbetena på Ängelholms station är i full gång.

Mellan den 6 juli och 9 augusti stängs banan av mellan Båstad och Ängelholm och tågtrafiken ersätts med buss. Den nya 100 meter långa bron över Rönne å ska kopplas in tillsammans med ett fyra kilometer nytt spår norr och söder därom.

Utbyggnaden till dubbelspår norr om Ängelholm pågår sedan 2005. Projektet omfattar totalt 10 km på sträckan Förslöv-Ängelholm. I augusti 2010 ska även det andra spåret vara klart för trafik.

På Ängelholm C görs bland annat plattformen vid spår 1 om helt, så att de flesta resenärer i framtiden slipper gå över spåren. Det blir också ett 85 meter långt vindskydd för buss- och tågresenärer. Söder om stationen byggs ett 650 meter långt dubbelspår mot Helsingborg, för att tågen ska kunna komma in till den nya plattformen.

Mellan den 3 och 9 augusti stängs även sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg av för banarbeten.

Bussar ersätter tågtrafiken

Avstängningen har gjorts i samråd med trafikföretagen. Under semestertider påverkas pendlare så lite som möjligt och personer som reser sällan kan planera sin resa efter detta. Under semestertider är också godstrafiken mindre.

Bussar ersätter mellan Ängelholm, Båstad och Laholm. Avstängningen leder till något längre restid vid resor med Öresundståg. SJ:s tåg på Västkustbanan körs annan väg under perioden och restiden påverkas inte. För frågor om trafiken hänvisas till Skånetrafiken och SJ.

Kontakta:

Banverket

Ängelholm-Skälderviken:

Delprojektledare

Anders Kjellsson

0730-30 07 71

Ängelholm C:

Jan Källqvist

0706-69 57 60

Presstjänst

0774-41 09 10

Skånetrafiken

Presstjänst

0451-28 85 03

www.skanetrafiken.se

SJ

Presstjänst

010-751 51 84

www.sj.se

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet.