Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Tåget hänger på en skör tråd

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:09 CEST

Tågets sköra tråd.  Foto: Banverket

Under senare tid har tusentals resenärer drabbats av stora problem på grund av att elförsörjningen till tågen inte fungerat.  Oftast är det kontaktledningar som rivs ned med totalstopp för alla tåg på berörd linje under flera timmar.  Förutom problem med elförsörjningen drabbas tågtrafiken ofta av signalfel.

I dag på morgonen har pendeltågstrafiken i Stockholm störts av elfel i Södertälje och i går fastnade ett X2000 på Ostkustbanan av samma anledning. För några veckor sedan rev ett pendeltåg ned kontaktledningen vid Årstaberg med stora konsekvenser som följd både för dem som var med på tåget och för alla som tänkt ta andra pendeltåg när detta hände.

Det verkar som om dessa elproblem inte tas på allvar inom branschen. Man är så fokuserad på behovet av nya spår att man medvetet eller omedvetet inte vill inse vilka andra problem tågen har i dag. Någon kan säga att det går ju så många tåg så att ett och annat elproblem måste man räkna med.  Men dagens konsumenter kräver att det man köper ska fungera. En mobiltelefon, där 10 % av samtalen försvinner, är det ingen som köper. Inte heller köper man en TV-modell som man vet inte fungerar varje dag.

Tågtrafiken hänger på en mycket skör tråd. Om man har en viss tid att passa är frågan om man törs ta tåget. Flyget och expressbussarna lever i dag med en stabilare infrastruktur.

Även i framtiden kommer trafiken att vara beroende av luftledningar och då frågar man sig vad som händer när en kontaktledning rivs ned i den nya sex kilometer långa Citybanan, 40 meter under jord i Stockholm city? Det kanske krävs dubbla elsystem, kontaktledning och elskena som tunnelbanan har, för de fordon som ska ned så djupt under jorden?

Om höghastighetståg ska kunna konkurrera med flyget måste inte bara hastigheten utan även tillförlitligheten komma upp på flygets nivå?

Om kollektivtrafiken ska fördubbla sin marknadsandel till år 2020 måste tågtrafiken blir säkrare. Vi måste kunna lita på att tågen går som de ska. Det går inte ha som målsättning att 5% eller 10 % av tågen får vara försenade som Trafikverket och SJ har i dag. Målsättningen måste vara att alla tåg, 100 %, ska komma fram tid. De sköra trådar som stör oss resenärer i dag måste åtgärdas.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se