Eskilstuna kommun

​Tåginfart får ny konst

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 14:39 CET

Under projektnamnet ”Vackra infarter” vill Eskilstuna kommun utveckla och förstärka stadens järnvägsinfarter till att bli mer karaktärsfulla och tydliga för tågresenärer. Projektet omfattar Eskilstunas tre järnvägsinfarter; infarten från Västerås, från Stockholms (Svealandsbanan) samt infarten från Norrköping (Oxelösundsbanan).

Vid infarten från Stockholms (Svealandsbanan) ska ett nytt permanent konstverk få bidra till att skapa en tydligare och mer estetiskt tilltalande entré till Eskilstuna.

Kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har gett tre konstnärer i uppdrag att föreslå ett nytt konstverk. Målet är att ett av förslagen ska realiseras.

Konstnärerna som erhållit skissuppdrag är:

Niklas Mulari

Lars-Erik Wahlberg

Karin Ögren

Tidplan
Mars – maj 2015 Skissuppdrag

Juni – november 2015 Genomförande av beställt konstverk

Plats för konstverket
Svealandsbanan från Stockholmshållet kommer in i staden parallellt med Odlarvägen. Staden börjar tvärt och på väg mot stationen passeras bostadsbebyggelse från olika tidsepoker. Längs vägen passeras även Sveaplans köpcentrum med tillhörande stor parkering, bensinmack och en stor reklamskylt.

Baksidan av reklamskylten har valts ut som plats för konstverket. Skyltens baksida är vänd mot både järnvägsspåret, gång- och cykelvägen som går längs spåret samt bostadshusen på Södra Bangårdsgatan. Konstverket ska utgå ifrån skyltens baksida och ”täcka” den.

Den konstnärliga gestaltningen ska ge järnvägsinfarten från Stockholm ett mer estetiskt tilltalande uttryck samt skapa en tydligare entré till Eskilstuna.

Kontakt
Josefine Bolander, konsthandläggare, Eskilstuna konstmuseum, 070-167 28 53,
e-post josefine.bolander@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.