Banverket

Tågstopp under påskhelgen när Västkustbanan byggs ut

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 14:24 CEST

Under påskhelgen går Banverkets arbete med att bygga planskilda järnvägsövergångar vid Havsbaden i Ängelholm in i ett intensivt skede. Arbetet inleds den 13 april klockan 23:30 och avslutas den 17 april klockan 17:00. Tågen ersätt med buss mellan Ängelholm och Laholm.

Under påskhelgen görs omfattande arbeten vid den blivande gång- och cykeltunneln vid Hemvägen, söder om Rönne å i norra delen av Ängelholm. Delar av spåret plockas bort, spontning för en tätskärm genom banvallen utförs, VA-omläggningar görs, spåret återplaceras och anläggningen tas i bruk.

Tyngre arbeten är planerade att utföras i huvudsak under dagtid, men buller kan förekomma även under nattetid.

Tågtrafiken ersätts med buss
Öresundstågen ersätts med buss mellan Ängelholm och Laholm. Restiden blir tyvärr längre. Ankomsttiden till Göteborg blir cirka 10-20 minuter senare. Ankomsttiden till Malmö blir cirka 30 minuter senare. X2000-trafiken berörs inte av arbetet då den trafiken går över Hässleholm sedan tidtabellsskiftet i januari.