Banverket

Tågtrafiken på nya spår vid Finnerödja

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 15:38 CEST

Den 20 juli sker omläggning av tågtrafiken till de nya spår som byggts vid sidan av de gamla vid Finnerödja. Samtidigt sker också omdirigering av tågtrafiken till den nya järnvägsbron som byggts över E20.

Arbetet med att bygga en ny, starkare och mer tidsenlig bro över E20 samt en ny och rakare banvall på en sträcka av 3 km har pågått under drygt ett år. Den nya bron har bredare spann än den gamla, vilket innebär att E20 inte längre får ett avsmalnande parti under järnvägen. Den nya bron uppfyller även dagens krav på tyngre axellast. I slutet av juni öppnades det första nya spåret för trafik och den 20 juli är omläggningen av trafiken till de nya spåren klar.

En del efterarbeten och justeringar fortsätter längs spåret en tid efter tågtrafikomläggningen. Dessutom ska den gamla järnvägssträckningen återställas till naturmark. Den gamla järnvägsbanken schaktas bort och skärningar längs den gamla järnvägen fylls ut. Projektet avslutas under hösten med att riva den gamla, uttjänade bron.