Jönköpings läns museum

Taberg – ett Smålands mirakel

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 11:06 CEST

Under 2007 firas i hela Sverige 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Med föreläsningar, landskapsvandringar och en konstutställning inspirerad av Linné uppmärksammar länsmuseet den store småländske vetenskapsmannen och forskningen i hans efterföljd.

Taberg – ett Smålands mirakel


På söndag, 19 augusti, inbjuder länsmuseet allmänheten till en bergshistorisk och botanisk vandring på Taberg – i Linnés fotspår.

Ciceron är Magnus Thorell från Botaniska Sällskapet i Jönköping, som kommer att berätta om Linnés system för att klassificera växtriket. Lennart Gustafsson, verksam i Tabergs bergslag hembygdsföreningen, har under många år forskat om järnhanteringen kring Taberg han visar oss spår efter malmbrytningen och berättar om hur bergsbruket har bedrivits genom tiderna. Från länsmuseet medverkar arkeolog Linnea Kallerskog och antikvarie Agneta Åsgrim Berlin.

Just den 19 augusti för 266 år sedan besökte Carl von Linné Smålands Taberg. Han var då på återvägen från sin Öländska och Gotländska resa, hade övernattat i Svenarums gästgivaregård och reste bittida om morgonen via Barnarp till Taberget som han bekrev på följande sätt:

Taberget är en järngruva ovan jorden, och må väl kallas ett Smålands mirakel, ty dylikt är här i Sverige intet att se … är hela berget ren malm; här fordras föga annat at vinna malm, än endast att riva honom lös och låta honom sedan falla neder av sig själv… Invid själva roten av detta berget löper en ansenlig flod, vid vilken flera masugnar äro anlagda...

Taberg är en enda stor malmklump, som med sin markanta siluett reser sig 100 meter över sin omgivning till totalt 343 m höjd över havet. Malmbrytning ut "Berget" har förekommit från medeltiden. Vid början av 1600-talet inleddes bergslagsepoken under beskydd av statsmakterna, hyttelag inrättades och masugnar anlades. Efter ett sista uppsving under andra världskriget avvecklades brytningen på 1950-talet och 1985 avsattes berget som naturreservat.

I tabergsmalmen ingår den ytterligt ovanliga bergarten titanmagnetitolivin, som bidrar till att Taberg har en speciell och artrik växtlighet. Vid sitt besök var Linné främst intresserad av bergsbruket men ur växtriket noterade han Chrysoplenium, Gullpudran samt Ophrys foliis cordatis, numera Listeria cordata, den spensliga skogsorkidéen Spindelblomster. Här finns sällsynta ormbunkar som Grönbräken och Brunbräken och mycket annat intressant som vi förhoppningsvis får se.

Samling på planen vid Tabergs station kl 9, för gemensam uppfart. Exkursionen utgår från P-platsen vid toppstugan och går sedan vidare mot bergets västra topp.
Alla deltagare uppmanas att ta med fikakorg och tålig klädsel! Söndagens Linnéprogram tar cirka 3 timmar och är gratis!

TABERG – ETT SMÅLANDS MIRAKEL arrangeras av Jönköpings läns museum, Botaniska Sällskapet i Jönköping och Studieförbundet Sensus.

Önskas ytterligare information?
Välkommen att kontakta Agneta Åsgrim Berlin, Jönköpings läns museum, telefon 036–30 18 86

agneta.asgrim@jkpglm.se