TAC AB

TAC tecknar avtal med U.S. Army Corps of Engineers

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 10:11 CEST

Kontraktet som sträcker sig över fem år och avser system för kontroll av klimat och säkerhet i byggnader, är värt upp till 200 miljoner dollar

DALLAS – september, 2003 – TAC, världsledande inom Open Systems for Building IT®, säkerhetssystem och energilösningar, har tecknat avtal med Utility Monitoring and Control Systems (UMCS) Center of U.S. Army Corps of Engineers i Huntsville. Avtalet är av typen “Indefinite Delivery Indefinite Quantity” (IDIQ) och omfattar maximalt 200 miljoner dollar. Avtalet avser olika projekt för installation av kontrollsystem för inomhusklimat och säkerhet, för den amerikanska federala förvaltningen och primärt försvaret. TAC kommer att genomföra dessa projekt genom att använda sina produkter och tjänster, till exempel Lon®-baserade TAC Vista®, Direct Digital Controls (DDC), I/NET® brand- och säkerhetssystem, Övervaknings- och datafångstsystem (SCADA), uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC), samt underhåll och service. TACs avtal är en del av ett upphandlingspaket för energiövervakning och mekaniska system, vilket sammanställts av UMCS.

“Detta avtal innebär en exceptionell möjlighet för TAC Americas och vårt nätverk av partners”, sade Dean Meyer, President TAC Americas. “Genom detta avtal tar TAC ett stort steg framåt med att förse den federala förvaltningen med Open Systems for Building IT®, och har säkrat positionen som en av de större leverantörerna på hela den federala marknaden.”

UMCS är en del av U.S. Army Engineering and Support Center, vilket är baserat i Huntsville, Alabama. UMCS förser ett stort antal federala och kommunala institutioner, liksom utbildningsinstitut, med kvalitetssäkring och teknisk expertis vid design, upphandling och installation av övervaknings- och kontrollsystem för fastighetssystem. UMCS tillhandahåller även denna service till civila institutioner. Dess kunder inkluderar USA:s Food and Drug Administration (FDA), National Weather Service, General Services Administration, Centers for Disease Control och alla de militära vapengrenarna.

“Varje federal institution, kommun, och utbildningsinstitut med fastigheter som kräver förbättringar av systemen för energiövervakning eller de mekaniska systemen kan begära att få ett kontrakt via UMCS,” sade Charles Holland, UMCS tekniske chef. “Vårt team kommer då att sända ut en förfrågan till en eller flera leverantörer, baserat på kraven i varje projekt. En beställning sänds sedan till den leverantör som erbjuder bäst tekniska lösning och störst mervärde till fast pris. Vårt system effektiviserar och förenklar processen att beställa fastighetsförbättringar för federala institutioner.”

Enligt Holland har leverantörerna tävlat för att möta de standarder som satts upp av Corps of Engineers. “TAC erbjuder våra byråer ett utmärkt utbud av teknologiskt avancerade produkter som återspeglar den höga standard som Corps of Engineers anser är nödvändig för alla offentligt ägda fastigheter.”

Dean Meyer tillade, “Federala byråer kommer att tjäna på att få tillgång till vårt breda utbud av produkter, från TAC Vista – vår LonWorks®-baserade programvara för fastighetsövervakning – till vår marknadsledande säkerhetslösning I/NET Seven, som konstruerats för att kunna hantera många samtidiga incidenter. TAC Vista erbjuder fördelarna som en öppen arkitektur medför, samt kombinerar kontroll av fastighetsmiljön med säkerhetsövervakning och energiövervakning av fastigheten i en enhetlig, sammanfogad, öppen lösning. Dessutom ger TAC’s I/NET Seven en flexibel, pålitlig säkerhetslösning för integrerad, interoperabel övervakning av fastigheter, inkluderande tillträdeskontroll, kraftfulla rapportverktyg, utbyggbar programvara, CCTV, samt övervakning av kritiska larm.”

För ytterligare information, kontakta
Arne Frank, koncernchef, TAC AB
Tel: 040 38 69 02, mobil: 070 445 53 70,
e-mail: arne.frank@tac.com

Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB
Tel: 040 38 69 23, mobil: 070 248 69 23,
email: ann-sofi.wahlgren@tac.com

Besök oss på www.tac.com

Om TAC
TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar mycket av sin tid inomhus, mår och presterar bättre – direkta resultat av ett förbättrat inomhusklimat. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader – Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet.

TAC ägs av Schneider Electric,världens ledande specialist på eldistribution och automation. TAC har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och hade år 2002 en omsättning på ca 3 150 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Sydney.

TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta®, TAC I-talk® och Opens Systems for Building IT® är registrerade varumärken ägda av TAC AB.