Vänsterpartiet

Tack för klarläggandet, Göran Färm!

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 17:01 CEST

I dagens DN kommenterar Göran Färm, socialdemokratisk EU-parlamentariker, det faktum att (s)-gruppen oftare röstar ihop med (m) än med vänstergruppen i EU-parlamentets omröstningar. Färm menar att det inte alls beror på att (s) skulle stå närmare moderaterna än vänsterpartiet på en höger-vänsterskala. Istället, säger Färm till DN, är orsaken att ”vänsterpartiet alltid röstar emot att EU skall få något att säga till om”.

- Jag tackar för det klarläggandet, säger Eva-Britt Svensson, andranamn på vänsterpartiets lista till EU-parlamentet.

Socialdemokraterna har hittills hävdat att valet till EU-parlamentet bara handlar om höger mot vänster, och har valt att lägga allt krut på att debattera med moderaterna.

- Det upplägget faller ju platt i och med att det nu är bevisat att det är mer som förenar (s) och (m) än vad som skiljer dem åt i EU-parlamentet. Och nu bekräftar Göran Färm att höger-vänsterperspektivet väger lättare för (s) än strävan att flytta mer makt till överstatlig nivå, säger Eva-Britt Svensson.

- Vänsterpartiet har ett klart och tydligt ställningstagande mot mer överstatlighet i EU. I praktiken innebär det också att vi är de som driver en konsekvent vänsterpolitik i EU-parlamentet. Frågorna hänger ihop, och nu är det kanske dags att (s) tar den debatt om överstatlighet som vi så länge efterlyst, avslutar Eva- Britt Svensson.

För mer information, kontakta:
Eva Britt Svensson te. 070-633 13 46