Neuroförbundet

Tack socialminister Göran Hägglund

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 11:33 CEST

Idag bekräftar socialministern Göran Hägglund i Svenska Dagbladet att vårdgarantin ska utvidgas. Redan nästa år, lovar socialministern, att flera delar i vårdkedjan som idag inte omfattas av vårdgarantin kommer att ingå. Det handlar exempelvis om alla utredningar som röntgen och provtagningar samt alla återbesök som behöver göras innan specialistläkaren och patienten bestämmer vilken behandling som ska sättas in.

-  Människor med neurologisk diagnos är ofta beroende av att få snabb- eller återkommande tillgång till röntgen, provtagningar och specialistläkare. När dessa områden stegvis kommer att ingå i vårdgarantin är det på sin plats att tacka socialminstern, säger Kathleen Bengtsson-Hayward, ordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)  

I Sverige lever minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador. Den som drabbas kan få stora problem i både vardag och arbetsliv. NHR har år efter år rapporterat om att det är ett lotteri vilken behandling man får om man drabbas av en neurologisk diagnos. En undersökning från maj i år visar att personer med MS har fått vänta 2 år eller mer för att få sin MS diagnos bekräftad. En annan undersökning från september förra året visar att endast hälften av våra medlemmar får möjlighet till återbesök hos en neurolog en gång om året.  

-  En vinstlott i neurosjukvårdens lotteri kan innebära ett rikt socialt liv, med fortsatt yrkeskarriär och god livskvalité. Nitlott kan innebära en katastrof. Därför är det så viktigt att flera delar i vårdkedjan ingår i vårdgarantin, säger Kathleen Bengtsson-Hayward

-  NHR förstår att socialministern på sikt och stegvis vill införa de delar som idag inte ingår i vårdgarantin. Vi ser fram emot en inbjudan från socialministern för att tillsammans utveckla vårdgarantin inom neurologin. NHR bidrar gärna till att neurologiska framgångar så snart som möjligt kommer fler av våra medlemmar till del, avslutar Kathleen Bengtsson-Hayward 

Presskontakt:
Max Ney, opinionsbildare på Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@nhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) är en ideell och politiskt obunden  intresse-, service- och kamratorganisation. NHR verkar på riks-, läns- och lokal nivå. NHR arbetar bland annat genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag cirka 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller skada skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.