Täby friskola

Täby friskola felaktigt utpekad

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 15:28 CET

I Dagens Nyheter onsdagen den 6 november finns en artikel om Täby Friskola som bygger på faktafel. Reportern blandar ihop två viktiga begrepp och det gör att artikeln blir vilseledande.

DNs artikel kom i en mycket speciell situation. Uppdrag Granskning har – med all rätt – visat att det finns skolor som systematiskt gallrat bort barn med särskilda behov. DN-s artikel gör att Täby Friskola helt utan täckning i fakta sorteras in i den kategorin, trots att formuleringen man bygger på tvärtom hade till syfte att även barn med extrema problem skulle få det stöd de behövde. 

När man läser artikeln kan man tro att Täby Friskola inte välkomnar eller tar hand om barn med särskilda behov, som t ex läs och skrivsvårigheter, på bästa sätt. Detta är helt fel. Täby Friskola ger alla barn med särskilda behov den hjälp de behöver i form av speciallärare, kurator, psykolog, skolsköterska mm. 
 
I diskussionen kring barns särskilda behov hänvisar journalisten – felaktigt – till en skrivelse som berör vårt arbete med att säkerställa rätt resurser för barn med extraordinära behov. Extraordinära behov handlar om mycket speciella situationer där extra resurser behövs för att förändra skolans miljö eller organisation, tex bygga om delar av skolans lokaler. Barnets behov är alltid vår högsta prioritet och det här handlade om att säkerställa att även barn med extraordinära behov fick rätt resurser.
 
Så här hänger saker ihop
Enligt den tidigare skollagen var inte friskolor garanterade samma resurser som kommunala skolor för barn som hade extraordinära behov. Innan ett barn med extraordinära behov skrevs in på Täby Friskola ville skolan säkerställa att rätt resurser fanns för att ta hand om barnet på bästa sätt. Eftersom vi inte var garanterade dessa resurser från kommunen enligt gamla skollagen så var det viktigt för oss att i god tid och på ett tydligt sätt säkerställa att vi hade all information om det eventuella extraordinära behovet. Det var alltså för barnets bästa det därför fanns en skrivelse om detta i det kontrakt som användes när barnen började på skolan.
 
När den nya skollagen kom 2010 likställdes friskolor och kommunala skolor när det gäller rätten till extra resurser för barn med extraordinära behov. Vid den tidpunkten borde Täby Friskola ha tagit bort skrivelsen i kontraktet, då den inte längre behövdes. Vi missade tyvärr det och skrivelsen har funnits kvar. Nu är det borttagen. Både nu och då syftar vårt arbete till att ge alla barn, oavsett behov, det bästa stödet.
 
Artikeln nämner också felaktigt att Täby Friskola inte kunde garantera spanska som modersmål. Undervisning i hemspråk är dock inget som skolan står för utan det ansvarar kommunen för.
 
Skolan har varit i kontakt med DN och i samtal medger journalisten att inledningen på artikeln kan missuppfattas, då den nämner särskilda behov i stället för de extraordinära behov som avses. 

Karin Järleby, rektorNiklas Pålsson, vd

Täby friskola är en fristående skola för förskoleklass till och med årskurs nio. Lärare med lång erfarenhet, god kompetens och stort engagemang skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.