Företagarna Stockholms län

Täbys mest företagarvänliga politiker 2014 är Mikael Jensen (m) och Conny Fogelström (s)

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:52 CEST

Under ett frukostmöte idag på Scandic Täby utsågs Täbys mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Täby-Österåker. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Täby står för 40 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition och valen av Mikael Jensen (m) och Conny Fogelström (s) kändes helt rätt.

”Mikael har bland annat arbetet för enklare tillståndsgivning i kommunen. Han har även som en av sina prioriterade frågor att få ett ännu bättre företagarklimat i Täby vilket vi ser som mycket positivt” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

”Conny är en väldigt aktiv deltagare på arrangemang som rör företagare i kommunen. Trots att han sitter i opposition har han skapat sig ett namn hos företagarna och med sitt brinnande intresse för företagarfrågor såg vi honom som en självklar vinnare”, fortsätter Emma.

Under den efterföljande frågestunden diskuterades Täbys utmaningar vad gäller kollektivtrafik och alla var överens om att den frågan ska ligga högt på dagordningen även framöver. Även frågan om delade upphandlingar för att öppna upp ännu mer för mindre företag diskuterades. Alla var dock överens om att småföretagarna i kommunen var otroligt viktiga och en förutsättning för ett levande Täby.

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 08-501 066 02


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.