Tällberg Foundation

Tällberg Forum öppnar med säkerhetsråd

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 20:13 CEST

Globaliseringsbegreppet myntades på 90-talet och har förändrat samhället i grunden. Årets Tällberg Forum tittar närmare på fenomenet globalisering och frågar sig om världen står vid ett vägkors. Vad innebär globaliseringen – egentligen? Under forumets tre dagar sammanstrålar ledare från världens alla hörn. En dramatisk öppningssession satte fart på tankearbetet.

Idag invigdes den nionde upplagan av Tällberg Forum, som i år samlar 273 ledare från 50 olika länder för samtal i dagarna tre, 13-15 juni. Tältet där öppningssessionen hölls hade dagen till ära förvandlats till en futuristisk informationscentral där ett fiktivt säkerhetsråd, Tällberg Security Council, skulle ta ställning till resolutioner om situationen i Syrien och om en global koldioxidskatt.

Ett globalt flöde av realtidsdata, bilder och grafer pulserade fram på stora skärmar längs tältväggarna. Bits och bites om allt från Wikipediauppdateringar i realtid till pågående finanstransaktioner. Dataflödet gav intrycket av en hypermodern värld där allt är digitaliserat, sammanlänkat och omedelbart tillgängligt. En påtaglig kontrast till det oeniga och stelbenta säkerhetsrådet.

– Vi vill hjälpa till att lösa konflikten, men kan inte stödja Syrien-resolutionen eftersom vi står fast vid principen om nationell suveränitet, deklarerade Rysslands fiktiva ambassadör, en av de medverkande i rollspelet Tällberg Security Council.

Han fick mothugg av bland andra Frankrikes fiktiva ambassadör, som menade att det är hög tid att gå in och lösa konflikten. Det land som blockerar ett beslut kommer att hållas till svars för mänskligt lidande, fortsatte hon.

Hur påverkas beslutsfattande av tillgången till realtidsdata? Är dagens samhällssystemen, som internationella råd, riggade för att navigera i vår tid? Rollspelet som öppnade Tällberg Forum väckte tankar kring årets tema, Världen vid ett vägkors: Vad innebär globalisering?

Under de kommande dagarna kommer den frågan att belysas från olika perspektiv. Tällberg Foundations VD Cecilia Nordström understryker att temat omfattar hela globaliseringen.

– Världen smälter samman och glider isär på samma gång. Samtidigt som individer, företag och kulturer knyts allt närmare varandra splittras världen av krafter som nationalism och fundamentalism. Det är viktigt att få tid att samtala om vad globaliseringen egentligen innebär för människor, företag och nationer – inte bara för ekonomin, säger Cecilia Nordström.

Öppningssessionen avrundades i digital, global anda med toner från Eric Whitacres virtuella kör, Virtual Choir 3, från en storbild i tältet. Därefter var det dags för forumets deltagare att bekanta sig med varandra till ett glas lokalproducerad granskottsdricka. En del har varit med förr, men majoriteten upplever Tällberg Forum-andan för första gången. I mingelskaran syntes bland andra Kiyoshi Kurokawa, den obereoende utredaren av Fukushima-olyckan, Nicklas Lundblad, Global Policy Director på Google, Sunita Narain, miljöaktivist från Indien, Hans-Olov Olsson, vice ordförande i Volvo Car Corporation och Shailja Patel, poet och skådespelare från Kenya. Bland deltagarna syntes även den svenska kungen, H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Det livliga sorlet under välkomstminglet påminde om att det är samtal, snarare än tal, presentationer och slutdokument, som kännetecknar Tällberg Forum. Och samtal i olika former kommer att pågå fram till det avslutande Gästabudet lördag kväll.

Allmänheten är välkommen att delta i alla sessioner i det stora Forum-tältet. Dörrarna står även öppna till fredagskvällens programpunkt ”Bryt upp, bryt upp”, då tältet återigen genomgår en förvandling. Den här gången till en installation där globaliseringen förverkligas genom musik, konst och poesi.

Tällberg Forum går av stapeln den 13-15 juni i Tällberg. Sedan stiftelsen Tällberg Foundations början år 1981 har den övergripande frågan ”Hur i hela världen kan vi leva tillsammans?” stått i centrum för verksamheten. Det blir det nionde årliga stormötet sedan 2005 och det 33:e året i rad som Tällberg Foundation samlar globala aktörer från olika samhällssektorer runtom i världen.

För pressackreditering till Tällberg Forum 2013, vänligen kontakta mediecentret på 0247-36 22 39.

Tällberg Forum sänds live på Tällberg Foundations hemsida.

För mer information, kontakta Charlotta Åsell, presschef Tällberg Forum, på press@tallbergfoundation.org eller 0707-45 66 06.

Om Tällberg Foundation

Stiftelsen Tällberg Foundation är en obunden internationell icke vinstdrivande organisation som stödjer beslutsfattare att navigera i lokala och globala utmaningar. Under fler än 30 år har stiftelsen byggt upp en metod och process för förändring av perspektiv, förhållningssätt och arbetsmetoder för att angripa vår tids utmaningar. Stiftelsen erbjuder workshops, lärprogram, analyser och rådgivning. Tällberg Foundations mest kända aktivitet är det stora årliga Tällberg Forum till vilken ledare från hela världen kommer. Stiftelsen är baserad i Stockholm och i Tällberg i Dalarna.

Tällberg Forum och stiftelsens övriga aktiviteter möjliggörs av generösa bidrag från både privata och offentliga sponsorer. För mer information se www.tallbergfoundation.org och Tällberg Foundation contributors.

Följ Tällberg Foundation på Twitter

Tällberg Foundation på Facebook

Tällberg Foundation Podcast