Saco

Tänk efter före du byter lärosäte, du kan få lägre lön!

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 08:53 CEST

En tredjedel av landets studenter byter högskola och väljer att studera vid ett andra eller till och med ett tredje lärosäte. Men trots att dessa har tagit fler poäng, än de som läst vid endast ett lärosäte, så har de lägre inkomster. Det visar en unik kartläggning från Saco.

- Mönstret i resultaten tyder på att studenter som läser vid flera lärosäten förlänger sina utbildningar och därmed kommer ut senare på arbetsmarknaden, säger Sacoekonomen Håkan Regnér som gjort undersökningen. Men det verkar inte ge dem bättre betalda jobb än de får som håller sig till ett och samma lärosäte, åtminstone inte under den period då vi har kunnat följa studenterna. Det här kan vara något att tänka på för alla de hundratusentals studenter och blivande studenter som i dagarna fått sina elektroniska antagningsbesked.

Sacos studie, som bygger på data som har tagits fram av Statistiska Centralbyrån genom samkörningar av olika register över studenterna som började högskolan åren 1995, 1996 och 1997. Den visar att de som hade läst vid flera lärosäten hade cirka 5 procent lägre inkomster år 2005 än de som hade läst vid endast ett lärosäte. Det motsvarade ungefär 12 000 kronor på årsbasis. Resultaten är ungefär desamma för kvinnor som för män.

Sambandet mellan lön och hur många lärosäten studenten studerat vid har aldrig tidigare forskats om i Sverige. Inkomstskillnaderna mellan bytarna och icke-bytarna kan tolkas på olika sätt. Till exempel att arbetsgivarna tolkar in negativa egenskaper hos de som studerat vid flera lärosäten. Men studiens resultat lär oss att det är viktigt att redan från början tänka igenom sina studieval, eftersom de kan ge negativa konsekvenser.

- Har man valt fel måste man självklart få flera chanser. Då måste lärosätena underlätta för dem som vill kombinera studier från flera lärosäten, så att inte utbildningstiden förlängs i onödan. Att en kurs från ett lärosäte är värd lika mycket vid ett annat lärosäte bör vara en självklarhet i ett offentligt finansierat system för högre utbildning, resonerar Håkan Regnér. Men är det arbetsgivarnas attityder gentemot de som bytt högskola, som leder till lägre lön, då kan det vara svårt att ändra på.

Studien är genomförd av Håkan Regnér, Sacoekonom, och Linda Holmlund, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet. Hela studien hittar du här: www.saco.se

För mer information/kommentarer, kontakta Håkan Regnér: 070-200 42 91.
Bild på Håkan Regnér kan laddas ner här.