SWELARM

Tänk helhet och funktion

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 17:00 CET

Swelarm stod som arrangör för flera seminarier under Upphandlingsdagarna som gick den 2:a februari på Nacka Strandmässan. Totalt besöktes arrangemanget av drygt 500 personer varav cirka 250 lyssnade och ställde frågor vid paneldiskussionen om upphandling av säkerhet som hade temat - tänk helhet och funktion. Medverkande  i panel var från leverantörsledet Sven Klockare från Bravida Säkerhet,  Jörgen Söderlund från Niscayah och Gottfrid Seidevall från G4S Security Services. Upphandlarsidan representerades av Per-Olov Skatt från SLU och Staffan Gröndahl  från Vallentuna kommun. Deltog gjorde även Jan-Olof Danielsson från SBSC.
Moderator var Swelarms talesman Lennart Person
 
Det blev en mycket lyckad diskussion med ett flertal inlägg från publiken.  Slutsummeringen var att det behövs en bättre dialog mellan beställare och leverantörer. Idag saknas det i många fall förståelse och insikt hos leverantören om hur verksamheten bedrivs hos beställaren. Det är också allt för många upphandlingar som baseras enbart på pris när man istället borde göra en grundläggande säkerhets och behovsanalys.

SWELARM är en branschförening vars medlemmar till största delen består av certifierade företag, som levererar säkerhetstekniska produkter och systemlösningar. Föreningen präglas av höga kvalitetskrav, på såväl företagen som de lösningar som levereras till marknaden.