KLYS - Sveriges kulturskapare

Tänk långsiktigt och satsa på centrumbildningarna inom kulturområdet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 10:02 CET

Idag uppvaktar KLYS och Centrumbildningarna riksdagens kulturutskott med anledning av budgetpropositionen för 2012, där det tillfälliga anslaget till centrumbildningarna föreslås tas bort. Budskapet till utskottet är att de höjda anslagen till centrumbildningarna ska permanentas och att en plan för hur professionella kulturskapare ska ges stöd genom centrumbildningarna ska tas fram.

- Den arbetsförmedlande roll som centrumbildningarna har är oerhört viktig för kulturskaparnas arbetssituation, menar Anna Söderbäck, ordförande KLYS. Att inte tänka långsiktigt när det gäller centrumbildningarnas verksamhet är att demontera en väl fungerande och vital verksamhet på kulturarbetsmarknaden.

- Det faktum att centrumbildningarna idag utgör en viktig kugge i de satsningar på kulturområdet som genomdrivits av alliansen, verkar man ha missat när man lagt budgeten, fortsätter Anna Söderbäck. Centrumbildningarnas arbete är ovärderligt såväl när det gäller professionella kulturskapares medverkan i satsningar som Skapande skola och Kulturella och kreativa näringar, som i samband med regionaliseringen och implementeringen av samverkansmodellen på kulturområdet.

I arbetet med till exempel Skapande skola fortbildar och förmedlar centrumbildningarna professionella kulturskapare till skolornas kultursatsningar. Utan detta riktade arbete finns risk att Skapande skola faller fel ut och inte omfattar de professionella kulturskaparna. Centrumbildningarna fungerar även som ett viktigt nav vad gäller Kulturella och kreativa näringar där kulturskapare, kulturföretag och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället möts.

- Att centrumbildningarnas viktiga arbete tas på allvar och att de får det ekonomiska stöd som behövs för ett långsiktigt arbete, är en förutsättning för en vital kulturarbetsmarknad och för att regeringens kultursatsningar såsom Skapande skola, Kulturella och kreativa näringar samt samverkansmodellen ska bli lyckosamma, avslutar Anna Söderbäck.

För kontakt:

Anna Söderbäck, ordförande KLYS,                               0702 19 51 21

Susin Lindblom, ledamot KLYS arbetsutskott                 070 588 87 03

Ulrica Källén Lörelius, förbundssekreterare KLYS         08 667 88 90

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 18 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.