TÄNK OM

TÄNK OM blir partner till Kvalitetsmässan

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 09:00 CEST

TÄNK OM blir partner till Kvalitetsmässan 2013, vilket bland annat innebär att TÄNK OM kommer att vara med och utse Sveriges KvalitetsKommun. Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun där kommunledningen är mest framgångsrik på att skapa bra levnadsförhållanden för människorna. Tävlingen anordnas i år för sjätte gången. 

"Samarbetet med Kvalitetsmässan syftar till att sätta fokus på och sprida kunskaper om hur modern informationsteknologi kan vara en strategisk utvecklingskraft för att kunna öka kvaliteten och effektiviteten i skola och utbildning", säger Anne-Li Stjernholm, vice VD på TÄNK OM.

"Det är ingen tvekan om att IT-utvecklingen framöver kommer att ha stor påverkan på möjligheterna att förbättra kvaliteten inom offentligt finansierade och ägda verksamheter i stat, kommuner och landsting. I synnerhet gäller detta inom skolan och utbildningsområdet. Därför känns ett samarbete mellan oss och Kvalitetsmässan väldigt naturligt."

Kvalitetsmässan genomförs 19-21 november på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangörer är Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling). Partners är: Kommunal, Ledarna, Microsoft, Svenska ESF-rådet, Swedbank, Vinnova och Vision.

TÄNK OM är utbildningskonsulter för skolan, och vi har hjälpt skolor i samband med införandet av en dator per elev sedan 2009. Vi erbjuder processbaserad utveckling för rektorer och utvalda nyckelpedagoger samt inspiration och träning för hela personalen ute på skolorna.

Vi är den ledande utbildningskonsulten för 1:1 i Sverige och vi har utbildat & inspirerat över 15 000 rektorer & lärare sedan 2009 - från Kiruna i norr till Ystad i söder.