Epago

Tänk om – en bok om Autism, Aspergers Syndrom, ADHD och andra förmågor

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:35 CEST

För att vi ska kunna uppnå målet med att ge alla barn en likvärdig utbildning, kan vi gemensamt behöva utarbeta strategier, metoder och rutiner för barn med neuropsykiatriska diagnoser, särskilt när det gäller det sociala samspelet. Nu lanserar Epago en ny bok, Tänk om, som belyser denna högaktuella fråga.

Tänk om ger en unik inblick i hur olika situationer kan upplevas av någon med en neuropsykiatrisk diagnos och vilka implikationer det kan ha för arbetet i skolan. När det finns en bättre förståelse hos personalen är det lättare att hitta strategier som fungerar i vardagen. Boken ger konkreta förslag på vad man bör tänka på för att gemensamt möta utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken visar också på praktiska verktyg, som hjälper skolan att ge barnen nycklar och lösningar till ett fungerande socialt liv. De bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder, utan istället tas tillvara på som förmågor.

Boken lanseras på Skolforum den 1/11 där Lotta Abrahamsson också håller en föreläsning på samma tema kl. 15.30-17.00.

Om författaren:
Lotta Abrahamsson fick sina diagnoser, Aspergers syndrom och ADHD, först i vuxen ålder. Hon gick i skolan under 70- och 80-talet, då diagnoser i stort sätt inte ställdes. I boken Tänk om utgår hon från sina egna erfarenheter av att växa upp och leva med diagnoser. Med hjälp av goda strategier och rutiner har hon lyckats i sin karriär och hyfsat lyckats hålla samman sin vardag. Lotta Abrahamsson är en mycket efterfrågad föreläsare, utbildare och pedagogisk metodhandledare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har någon form av autism och/eller ADHD.

För ytterligare information kontakta Lotta Abrahamsson på 070-402 20 55 eller lotta.abrahamsson@gmail.com. För ev. recensionsexemplar kontakta elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Epago är ett varumärke som ägs av Gleerups Utbildning AB, en av Sveriges ledande leverantörer av läromedel, kurslitteratur och kompetensutveckling. Gleerups affärsidé är att i nära samarbete med kunden utveckla, marknadsföra och sälja verktyg för framgångsrikt lärande i skola och högskola. Gleerups Utbildning AB huserar totalt sett varumärkena Epago, Gleerups och Bokklubben Kråke. Företagets huvudkontor ligger i Malmö, har ett 60-tal medarbetare och omsatte 2008 ca 180 MSEK.