Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Tänk om försäkringsläkare, domare och ledande politiker skulle drabbas av allvarliga nackskador - vad skulle hända då?

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2010 17:22 CEST

En enda månad, som verkligt nackskadad skulle säkert räcka för att knäcka nuvarande orättvisor…

Ingen drabbad försäkringsläkare skulle längre komma att hävda att sambandsfrågor inte föreligger mellan inträffade olyckor eller uppkomna besvär.

Ingen generaldirektör vid Försäkringskassan skulle kunna hävda att man är fullt arbetsför eller kan ta nästan vilket arbete som helst. Ingen skulle diskutera att utredning eller behandling inte var nödvändig.

Ingen medicinskt okunnig domare eller bisittare i domstol skulle ifrågasätta vad den drabbade krävde.

Ingen administratör eller ekonom skulle ifrågasätta vårdbehov eller rehabilitering.

Ingen politiker skulle vilja att man skar i anslag för att skaffa den utrustning som finns i andra länder för att kunna fastställa drabbades skador.

Inget landsting skulle hindra att drabbade får bästa tänkbara vård inom ett annat landsting eller utomlands.

Ingen finansminister skulle ens tänka tanken att minska på kostnader till sjukkassa, försäkringskassa eller arbetsförmedling för att drabbade i rehabiliterat skick skall kunna återgå i arbete, för att istället omdisponera pengar till andra åtgärder.

Ingen skulle vilja att någon av deras nära eller kära skulle bli drabbade som de själva blivit – istället för som idag tro att det bara är fråga om att lura systemet!

Varken Försäkringskassan, dess styrelse, inte ens den manipulerande försäkringsindustridirektören, inte ens en mycket uppfinningsrik, finurlig före detta näringslivsminister som Björn Rosengren skulle tänka sig att skapa ett företag som det han nu styr över - där läkare nu tycks tjänstvilligt friskskriva drabbade med odiagnosticerade nackskador.

Då skulle man slippa läsa följande medelande, som kommit Nackskadeförbundet tillhanda den 24 oktober 2010: “– När det gäller sjukförsäkringen finns det starka direktiv att få ner ohälsotalet, men det finns inget sådant för arbetsskadeförsäkringen, säger Klas Berlin, försäkringsmedicinsk koordinator på huvudkontoret.

Han förnekar också att det skulle finnas speciella försäkringsläkare som bedömer skadorna. Där­emot förstår han kritiken mot att kassans tidigare bedömningar inte gäller vid nya prövningar.

– Det är ett problem, men inte vårt påfund. Vi följer en dom från Regeringsrätten, och det är upp till lagstiftarna att ändra i så fall.

Att whiplashskadade, som tidigare fått livränta nu får avslag beror, enligt Klas Berlin, på att Försäkringskassan blivit bättre.”

Frågan är hur han själv skulle agera om han drabbades som dem han förvägrar få ersättning?

Vilken kunskap de försäkringsläkare har, som Försäkringskassan använder
går det att läsa om på Nackskadeförbundets hemsida www.nackskadeforbundet.se , http://lotidningen.se/2010/10/22/nackskadade-blir-av-med-livrantan/ eller i diarieförda skrivelser till registrator@social.ministry.se

Andra konsekvenser:

Alla bilar skulle snabbt bli utrustade med anordningar som gjorde omöjligt att köra in i framförvarande eller mötande fordon och tiotusentals nya skadedrabbade skulle inte behöva ligga vare sig sina närmaste anhöriga eller samhälle till last.

Domstolarna skulle inte längre behöva genomlida och ägna sig åt frågor som de i dagens läge saknar all kunskap om.

Samhället skulle då kunna spara in på en onödig typ av utgiftspost. Istället skulle de kunna ägna sig åt alla de områden i vårt samhälle där riktigt fiffleri eller svår kriminalitet pågår …

En önskedröm givetvis, men tänk i alla fall hur det skulle vara att själv bli drabbad som så många tusenden varje år blir när olyckan är framme och ingen kunskap finns inom sjukvård, hos myndigheter som Försäkringskassan, domstolar, Socialstyrelsen etc eller att det bara är vinstintresse som finns hos försäkringsindustrin …

Tänk om!

Nu är det dags att tänka om! Vem som helst kan plötsligt drabbas! Även statsministrar och försäkringsbolagsdirektörer, men då finns det säkert gräddfil och fullt pådrag från början!

Vår målsättning är att arbeta för

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se